Close

lanseerauskohteena Kälviä

”Varmalämmitys on se, joka soittaa orkesteria. Me toimitamme heille vain putken pään, mihin he ryhtyvät tuottamaan lämpöä.” Näin kuvailee Kälviälle rakennettavaa uutta lämpölaitosta Kokkolan Energia Oy:n toimitusjohtaja Mikko Rintamäki. Kyseessä on ensimmäinen Varmalämmitys Oy:n toimittama laitos, joka tarjoaa lämpölaitoskapasiteettia palveluna.

 Varmalämmitys on puhtaan energian ratkaisujen toimittaja KPA Unicon Oy:n ja pohjoismaisen infrastruktuurisijoittaja Infranoden yhteisyritys. KPA Unicon vastaa laitostoimituksista, ja Infranode toimii infrastruktuurihankkeissa omistajakumppanina 25 vuoden sitoumuksella.

Yhtiö rakentaa Kälviälle uuden lämpölaitoksen kokonaistoimituksena. Tämä tarkoittaa sitä, että Varmalämmityksen vastuulla on laitoksen suunnittelu ja rakentaminen sekä käyttö ja kunnossapito sisältäen päivittäisen operoinnin, polttoaineiden hankinnan sekä laitoksen huoltotoimenpiteet.

”Uusi lämpölaitos rakennetaan korvaamaan vanha laitos, joka on tullut elinkaarensa päähän. Vanhan laitoksen yhteydessä sijaitseva kevytöljykattila jää palvelemaan varavoimalaitoksena”, Rintamäki sanoo.

Kokkolan Energian maksaa Varmalämmityksen omistaman laitteiston käytöstä kuukausimaksua, mutta myy tuotetun energian itse eteenpäin. Sopimus tarkoittaa Kokkolan Energialle sitä, että yhtiön ei tarvitse investoida eikä sitoa henkilökunta uuteen laitokseen, joka rakennetaan 20 kilometrin päähän yhtiön toimipisteestä.

”Halusimme jatkaa kaukolämpöliiketoimintaa Kälviällä jatkossakin, joten ainoa vaihtoehto oli uusi lämpölaitos. Selvittelimme eri vaihtoehtoja, ja päädyimme investoinnin sijaan valitsemaan yhteistyökumppanin”, toteaa Rintamäki.

Kokkolan Energia toimittaa sähköä ja lämpöä kokkolalaisiin koteihin. Lämpöä yhtiö tuottaa Kanta-Kokkolan lisäksi myös Kälviän ja Lohtajan taajamissa. Kälviällä kaukolämpöliittymiä on 66 kappaletta. Niistä noin 50 prosenttia on asuinrakennuksia, ja toinen 50 prosenttia liike-, virasto-, palvelu- ja teollisuuskiinteistöjä.

Lämpöä verkkoon syksyllä

Kälviälle rakennettavaan laitokseen kuuluu yksi kolmen megawatin Unicon Renegrate -biokattila. Tehokas Unicon Renegrate -polttotekniikka mahdollistaa energiatehokkaan uusiutuvan polttoaineen käytön erittäin alhaisella ympäristökuormituksella ja se soveltuu vaihtelevaan kuormitustasoon erilaisilla polttoainekoostumuksilla.

Energianlähteinä Kälviällä tullaan käyttämään lähialueelta hankittavaa uusiutuvaa polttoainetta haketta, kuorta ja metsätähteitä. Polttoaineet ovat kiertotalouden sivutuotteita, pääasiassa mekaanisen metsäteollisuuden sivujakeita sekä metsänkorjuutähteitä. Käytettävän polttoaineen kosteusprosentti on noin 50. Laitoksen yhteyteen rakennetaan yksi siilo, joka on kooltaan noin 300 kuutiometriä. Laitoksen toimiessa täydellä teholla täysi siilo riittää noin viikonlopun tarpeiksi.

Ilmakehään johdettavien pienhiukkasten määrä minimoidaan kuitusuodattimen avulla. Kuitusuodattimella saavutetaan merkittävästi alhaisemmat pienhiukkaspäästöt kuin esimerkiksi sähkösuodattimella. Tällä ratkaisulla varaudutaan jo ennalta vuonna 2030 tiukentuviin päästörajoihin.