Lämpölaitoksen voi nyt ostaa palveluna | Kpa Unicon
Close

lanseerauskohteena Kälviä

”Varmalämmitys on se, joka soittaa orkesteria. Me toimitamme heille vain putken pään, mihin he ryhtyvät tuottamaan lämpöä.” Näin kuvailee Kälviälle rakennettavaa uutta lämpölaitosta Kokkolan Energia Oy:n toimitusjohtaja Mikko Rintamäki. Kyseessä on ensimmäinen Varmalämmitys Oy:n toimittama laitos, joka tarjoaa lämpölaitoskapasiteettia palveluna.

 Varmalämmitys on puhtaan energian ratkaisujen toimittaja KPA Unicon Oy:n ja pohjoismaisen infrastruktuurisijoittaja Infranoden yhteisyritys. KPA Unicon vastaa laitostoimituksista, ja Infranode toimii infrastruktuurihankkeissa omistajakumppanina 25 vuoden sitoumuksella.

Yhtiö rakentaa Kälviälle uuden lämpölaitoksen kokonaistoimituksena. Tämä tarkoittaa sitä, että Varmalämmityksen vastuulla on laitoksen suunnittelu ja rakentaminen sekä käyttö ja kunnossapito sisältäen päivittäisen operoinnin, polttoaineiden hankinnan sekä laitoksen huoltotoimenpiteet.

”Uusi lämpölaitos rakennetaan korvaamaan vanha laitos, joka on tullut elinkaarensa päähän. Vanhan laitoksen yhteydessä sijaitseva kevytöljykattila jää palvelemaan varavoimalaitoksena”, Rintamäki sanoo.

Kokkolan Energian maksaa Varmalämmityksen omistaman laitteiston käytöstä kuukausimaksua, mutta myy tuotetun energian itse eteenpäin. Sopimus tarkoittaa Kokkolan Energialle sitä, että yhtiön ei tarvitse investoida eikä sitoa henkilökunta uuteen laitokseen, joka rakennetaan 20 kilometrin päähän yhtiön toimipisteestä.

”Halusimme jatkaa kaukolämpöliiketoimintaa Kälviällä jatkossakin, joten ainoa vaihtoehto oli uusi lämpölaitos. Selvittelimme eri vaihtoehtoja, ja päädyimme investoinnin sijaan valitsemaan yhteistyökumppanin”, toteaa Rintamäki.

Kokkolan Energia toimittaa sähköä ja lämpöä kokkolalaisiin koteihin. Lämpöä yhtiö tuottaa Kanta-Kokkolan lisäksi myös Kälviän ja Lohtajan taajamissa. Kälviällä kaukolämpöliittymiä on 66 kappaletta. Niistä noin 50 prosenttia on asuinrakennuksia, ja toinen 50 prosenttia liike-, virasto-, palvelu- ja teollisuuskiinteistöjä.

Lämpöä verkkoon syksyllä

Kälviälle rakennettavaan laitokseen kuuluu yksi kolmen megawatin Unicon Renegrate -biokattila. Tehokas Unicon Renegrate -polttotekniikka mahdollistaa energiatehokkaan uusiutuvan polttoaineen käytön erittäin alhaisella ympäristökuormituksella ja se soveltuu vaihtelevaan kuormitustasoon erilaisilla polttoainekoostumuksilla.

Energianlähteinä Kälviällä tullaan käyttämään lähialueelta hankittavaa uusiutuvaa polttoainetta haketta, kuorta ja metsätähteitä. Polttoaineet ovat kiertotalouden sivutuotteita, pääasiassa mekaanisen metsäteollisuuden sivujakeita sekä metsänkorjuutähteitä. Käytettävän polttoaineen kosteusprosentti on noin 50. Laitoksen yhteyteen rakennetaan yksi siilo, joka on kooltaan noin 300 kuutiometriä. Laitoksen toimiessa täydellä teholla täysi siilo riittää noin viikonlopun tarpeiksi.

Ilmakehään johdettavien pienhiukkasten määrä minimoidaan kuitusuodattimen avulla. Kuitusuodattimella saavutetaan merkittävästi alhaisemmat pienhiukkaspäästöt kuin esimerkiksi sähkösuodattimella. Tällä ratkaisulla varaudutaan jo ennalta vuonna 2030 tiukentuviin päästörajoihin.

PlantSys – Digitaalinen palvelualusta

Laitos varustetaan KPA Uniconin digitaalisella PlantSys-palvelualustalla, jonka avulla laitoksen elinkaaren hallinta saadaan digitalisoitua ja läpinäkyväksi. Mobiilikäyttöiset polttoaine- ja kunnossapitopalvelut ovat saatavilla reaaliajassa ja tekevät laitoksen käytöstä helppoa sekä luotettavaa. Oikea-aikainen ja aina saatavissa oleva tieto laitoksen huolto- ja tuotantotilanteesta takaavat ennustettavuuden.

Etäkäytettävä PlantSys mahdollistaa laitoksen saumattoman liittämisen KPA Uniconin keskusvalvomoon, joka sijaitsee Haapavedellä. Keskusvalvomosta käsin KPA Unicon hoitaa päivittäisen operoinnin, ja mahdolliset manuaalista operointia vaativat vikatilanteet ratkotaan yhteistyössä paikallisen toimijan kanssa.

Vaihtoehto investoinnille

Laitoksen rakennustyöt käynnistyvät kuluvan kevään aikana ja laitoksen on määrä valmistua loppusyksystä. Laitos on rakenteeltaan modulaarinen eli se toimitetaan paikan päälle mahdollisimman pitkälle esivalmisteltuina osina.

Kokkolan Energian vastuulla projektissa on ollut etsiä tontti, mille laitos rakennetaan sekä määrittää se, kuinka paljon lämpöä Kälviällä tarvitaan.

”Kokkolan Energialta olemme saaneet pääparametrit eli vaatimukset, mihin pitää pystyä. Käytännössä olemme saaneet viime vuoden tuotantolukemat, mistä näemme, minkä verran verkko on vaatinut tehoa. Siltä pohjalta olemme tarjonneet ratkaisua, millä voidaan Kälviän taajaman lämmöntarve tuottaa”, sanoo Teemu Koskela KPA Uniconilta.

Varmalämmitys Oy:n lanseeraama lämpölaitoskapasiteettia palveluna -konsepti on suunnattu suomalaisille lämmön tuottajille, kuten kuntien energiayhtiöille ja teollisuudelle. Sopimukset tehdään 10­–25 vuoden aikajänteelle. Lyhyemmät sopimukset palvelevat pääasiassa teollisuutta ja pidemmät kuntien energiayhtiöitä.

”Palvelumme takaa asiakkaallemme laitoksen käytettävyyden läpi koko sopimusajan. Toisin sanoen me vastaamme koko sopimuskauden ajan, että laitos toimii. Asiakas saa huoltovarman ja riskittömän ratkaisun ennakoitavin kustannuksin”, sanoo Varmalämmityksen asiantuntija Laura Männistö.


Lue myös:
Lämpölaitoksesta tuli hyödyke – uusi palvelukonsepti murtaa energia-alan perinteitä

Asiakastarina – Kokkolan Energia Oy