Lämpölaitoksesta tuli hyödyke | Kpa Unicon
Close

uusi palvelukonsepti murtaa energia-alan perinteitä

Varmalämmitys Oy on tuonut energia-alalle uuden liiketoimintamallin: yritys myy lämpölaitoskapasiteettia palveluna suomalaisille lämmön tuottajille, kuten kuntien energiayhtiöille ja teollisuudelle. Uutta mallissa on se, että asiakas maksaa laitteiston käytöstä kuukausimaksua, mutta myy tai käyttää tuotetun energian itse. Ensimmäinen konseptin mukainen laitos rakennetaan tämän vuoden aikana Kälviälle Länsi-Suomeen.

 Varmalämmitys toimittaa lämpökattiloita 10–25 vuoden palvelusopimuksilla. Sopimus kattaa laajimmillaan lämpölaitoksen suunnittelun, rakentamisen sekä käytön ja kunnossapidon. Asiakkaan vastuulla on osoittaa tontti, mihin laitos rakennetaan sekä määrittää se, minkä verran on tarvetta saada lämpöä verkkoon.

”Me vastaamme koko sopimuskauden ajan, että laitos toimii. On asiakkaasta itsestä kiinni, kuinka paljon he haluavat ottaa vastuuta laitoksesta. Esimerkiksi kunnossapidon asiakas voi hoitaa myös itse, jos heillä on siihen henkilökuntaa. Tämä tietysti näkyy pienempänä kuukausimaksuna. Vuosihuollot ja niiden suunnittelu ovat aina meidän vastuullamme”, sanoo Varmalämmitys Oy:n asiantuntija Laura Männistö.

 Palvelu on asiakkaalle helppo ja huoleton: kuukausimaksu on tiedossa koko sopimuskaudelle, mikä helpottaa budjetointia, kun laitoksen huoltokustannukset eivät tuo yllätyksiä. Hyvin suunniteltu laitoksen elinkaari lisää myös ennakoitavuutta.

 Lämpölaitosten koko vaihtelee kolmesta megawatista jopa 50 megawattiin. Laitokset valmistetaan Suomessa hyödyntäen kansainvälisesti tunnustettua puhtaan energian teknologiaa. Energianlähteenä laitokset käyttävät kotimaisia, puuperäisiä jakeita sekä tarvittaessa myös muita kiertotalouden hyötykäyttöön kelpaamattomia jakeita.

Laitokset varustetaan KPA Uniconin digitaalisella PlantSys-palvelualustalla, jonka avulla laitosten elinkaaren hallinta saadaan digitalisoitua ja läpinäkyväksi. Mobiilikäyttöiset polttoaine- ja kunnossapitopalvelut ovat saatavilla reaaliajassa ja tekevät laitosten käytöstä helppoa sekä luotettavaa.

Etäkäytettävä PlantSys mahdollistaa laitosten saumattoman liittämisen KPA Uniconin keskusvalvomoon, joka sijaitsee Haapavedellä. Keskusvalvomosta käsin KPA Unicon hoitaa tarvittaessa päivittäisen operoinnin, ja mahdolliset manuaalista operointia vaativat vikatilanteet se ratkoo yhteistyössä paikallisen toimijan kanssa.