Close

mobiilisti kohti vähäpäästöistä tulevaisuutta

Artukaisten teollisuusalueelle Turkuun rakennettu uusi höyryntuotantolaitos on teollisen internetin voimannäyte: laitoksen materiaalivirtoja sekä raportointia hallitaan pilvipalvelun kautta täysin mobiilisti. Investoinnillaan Turku Energia Oy on parantanut höyryntuotannon toimintavarmuutta sekä tehokkuutta entisestään.

Uusi laitos korvasi vanhan, raskasta polttoöljyä käyttäneen laitoksen. Investointi on myös ympäristöteko: siirtyminen öljystä uusiutuviin energialähteisiin vähentää Turku Energian höyryn- ja lämmöntuotannon hiilidioksidipäästöjä noin 15-20 000 tonnia vuodessa”, kertoo Turku Energian projektipäällikkö Jari Lahtinen.

KPA Unicon Oy toimitti Artukaisten höyryntuotantolaitoksen avaimet käteen -toimituksena. Laitostoimitus kattoi kaikki prosessilaitteet, rakennuksen, laitoksen käyttöönoton sekä käyttöhenkilökunnan koulutukset. Toimituksen arvo oli noin 10 miljoonaa euroa.

Kahden kattilan kauppa

Artukaisten laitos tuottaa ensisijaisesti höyryä ja lämpöä alueen suurille teollisuusyrityksille. Teollisuusalueen tuotantoprosessit vaativat nopeaa reagointia kuormanmuutoksiin, minkä vuoksi laitoksen pääkattilaksi valittiin Unicon Renefluid -leijupetikattila (12 MW) ja varakattilaksi nestekaasukäyttöinen Unicon SF -höyrykattila (10 MW).

Höyry tuotetaan pääasiassa kiinteän polttoaineen kattilalla ja nestekaasua käytetään ainoastaan varapolttoaineena.

”Alueen asiakkaiden tarvitsema höyrykuorma vaihtelee paljon. Alueella on asiakkaita, joilla tuotanto pyörii yötä päivää ja viikonloppuinakin. Osa asiakkaista tarvitsee höyryä vain päivisin ja tuotanto suljetaan viikonlopuksi. Jos höyrykuormaa jää yli, ajamme ylijäävän osan kaupungin kaukolämpöverkkoon”, kertoo Turku Energian projektiasiantuntija Aleksi Rantasalo.

Polttoaineena laitos käyttää biomassaa eri muodoissaan: kuorta, rankahaketta, sahanpurua sekä metsätähdehaketta. Laitoksen savukaasut johdetaan piippuun sähkösuodattimen kautta. Sähkösuodatin erottaa tehokkaasti savukaasujen sisältämät pienhiukkaset.

”Tämä investointi tukee erinomaisesti tavoitettamme, jonka mukaan puolet kaikesta myymästämme energiasta tuotetaan uusiutuvilla polttoaineilla vuoteen 2020 mennessä”, Lahtinen sanoo.

Uuden laitoksen yhteydessä alueelle rakennettiin myös kokonaan uusi höyrynsiirtoverkosto. Verkostolle tuli pituutta noin kilometri ja siihen liitettiin viisi alueen teollisuusyritystä.

Materiaalivirrat käden ulottuvilla joka hetki

Artukaisiin rakennettu laitos on varustettu KPA Uniconin digitaalisella PlantSys-palvelualustalla. Laajimmillaan PlantSys-alustan kautta voidaan hallita laitoksen päivittäistä operointia, raportointia, kunnossapitoa sekä materiaalivirtoja. Artukaisten laitoksella PlantSysin avulla hoidetaan materiaalivirrat sekä raportointi.

Pilvestä käytettävä ja teollisuusautomaatioon yhdistetty PlantSys Materiaalivirrat on mobiililaitteille suunniteltu uuden sukupolven palvelu, jonka käyttäjiä ovat niin kuljetusliikkeet kuin voimalaitoksen työntekijät.

Saapuvat ja lähtevät erät voidaan kirjata PlantSys-järjestelmään poistumatta autosta. Myös polttoainenäytteiden käsittely ja niistä raportointi tehdään järjestelmässä. Palvelu integroidaan laitosautomaatioon, jolloin esimerkiksi porttien avaaminen ja kuljettajan ohjaaminen polttoainevarastoon voidaan niin ikään automatisoida.

”Kaikki polttoainetoimitukseen liittyvät tapahtumat ja myös polttoaineen punnitustapahtuma hoidetaan nykyään mobiilisti. Lisäksi meille tulee ja meiltä lähtee leijupetihiekkaa, ulospäin lähtee myös sähkösuodattimesta tuleva lentotuhka sekä laitoksella syntyvä seulaylite. Nämä kaikki kirjataan PlantSysiin. Järjestelmään tullaan myöhemmin lisäämään myös jätevedet sekä nestekaasutoimitukset”, Lahtinen kertoo.

Prosessidataa koko elinkaaren ajalta

Artukaisten laitoksen tuotantoraportointi hoidetaan niin ikään PlantSysin kautta. PlantSys Raportointi on käytettävissä millä tahansa päätelaitteella, ja mittausdataa on saatavilla reaaliajassa jopa minuuttitasolla. Oikea-aikainen ja aina saatavissa oleva tieto laitoksen huolto- ja tuotantotilanteesta takaavat toiminnan ennustettavuuden. Lahtisen mukaan Turku Energia hyödyntää järjestelmää monipuolisesti.

”Kaikki laitoksen data, mitä haluamme kerätä, löytyy PlantSysistä. Kaikki tieto kirjautuu järjestelmään automaattisesti ja on sieltä helposti raportoitavissa. Esimerkiksi päästö- ja tuotantoraportit voidaan tuottaa automaattisesti viranomaisia varten. Häiriötilanteissa järjestelmästä voidaan hakea tuotannon puolen mittariarvoja kullakin hetkellä, mikä helpottaa häiriön juurisyiden selvittämistä.”

PlantSys-alustaa käytetään maailmanlaajuisesti jo 11 eri maassa. Alustan tuotekehitys on aloitettu vuonna 2009. Pitkäjänteinen työ on tuottanut tulosta.

”PlantSys-palvelualustassa helppokäyttöisyys ja liitettävyys ovat olleet kehitystyön päätavoitteena. Olemme kehittäneet teollisuussovelluksille kuluttajatasoisen käyttäjäkokemuksen, jolloin käyttäjät omaksuvat työkalut hetkessä. Näin sen täytyy olla, myös teollisuudessa käytettäville digitaalisille työkaluille”, kertoo KPA Uniconin Digitaalisten palveluiden tuotepäällikkö Joni Räsänen.