Close

KPA Unicon Oy on käynnistänyt digitalisaatioon ja kiertotalouteen liittyvät kehityshankkeet, joiden avulla yritys hakee uusia avauksia liiketoimintaansa sekä tuote- ja palvelutarjontaansa. Tammikuussa 2020 alkaneisiin hankkeisiin osallistetaan myös nykyisiä asiakkaita.

Digitalisaatioon liittyvässä hankkeessa selvitetään, millaisia uusia ratkaisuja tekoälyn ja koneoppimisen avulla voidaan tarjota laitosten optimointiin ja automaattiseen operointiin. Samalla kasvatetaan ymmärrystä siitä, miten tekoälypohjaisia ratkaisuja ja työkaluja voidaan hyödyntää laajemminkin energiantuotannon eri osa-alueilla.

”Pyrimme tekoälyn, koneoppimisen ja datalouhinnan keinoin suoraviivaistamaan laitoksen operoinnin, ennakoivan kunnossapidon sekä huolto- ja varaosapuolen prosesseja”, kertoo tietohallintojohtaja ja hankkeen vastuuhenkilö Tiia Häsä.

Dataa kehitystyötä varten kerätään muun muassa KPA Uniconin omistamista kapasiteettia palveluna -laitoksista. Myös erilaisia uusia mittauksia ja anturiratkaisuja on mahdollisuus pilotoida näissä laitoksissa. Lisäksi huoltosopimusasiakkaille tarjotaan mahdollisuutta osallistua hankkeeseen testikohteina.

Teknologiajohtaja Tarmo Hatunen vastaa puolestaan jäte- ja kierrätyspolttoaineisiin liittyvästä kehityshankkeesta. Hankkeessa kehitetään kiinteiden, nestemäisten ja kaasumaisten kierrätyspolttoaineiden poltto- ja laitostekniikoita sekä polttamisessa syntyvien päästöjen hallintamenetelmiä.

”Kiertotalouden yleistyessä laitosten on otettava haastavampia polttoainejakeita poltettavaksi. Hankkeen avulla pystymme vastaamaan polttoaineista johtuviin muutoksiin.”

Hatusen mukaan jätteenpoltossa trendi on, että isot massapolttolaitokset tulevat vähentymään ja tilalle tulee pienempiä laitoksia, joissa hyödynnetään pidemmälle lajiteltuja polttoaineita.

”Jätejakeet voivat olla jopa nolla- tai miinushintaisia asiakkaillemme. Jos niitä jätejakeita voidaan polttaa paikallisesti, on se iso euromääräinen vipu. Kehitämme olemassa olevia teknologioita ja mietimme myös uusia ratkaisuja tähän tarpeeseen.”

Hankkeet linkittyvät laitosratkaisujen osalta luontevasti toisiinsa. Kun tiedetään, kuinka paljon erilaisia operointiehdotuksia laitoksille on mahdollista tarjota automaattisesti, voidaan laitosoptimointi viedä uudelle tasolle. Uudenlaisten laskentamallien avulla voidaan puolestaan parantaa laitoksen hyötysuhdetta ja käytettävyyttä sekä minimoida päästöjä.

”Laskennallisten ja simulaatiomallien kautta voimme tarjota asiakkaillemme ratkaisuja laitoksen yleiseen toimivuuteen. Se auttaa esimerkiksi vähentämään inhimilliset riskit minimiin laitosten operoinnissa, tuo huoltoihin helppoutta ja ennustettavuutta sekä parhaimmillaan pidentää laitoksen elinikää”, Häsä kertoo.

Hankkeet toteutetaan yhteistyössä yritysten sekä tutkimus- ja oppilaitosten kanssa. Molempien hankkeiden on määrä päättyä 31.12.2021.