Close

Tilinpäätöstiedote

KPA Unicon Group -konsernin liikevaihto ja tulos parantuivat 2019 merkittävästi edelliseen kauteen verrattuna. Positiivinen tuloskehitys on seurausta tehdyistä strategisista valinnoista ja toiminnan kehittämisestä murroksessa olevalla energia-alalla. Vuosi 2019 oli kiireinen ja tilauskanta säilyi hyvällä tasolla. Merkittävimmät uudet toimitukset kohdistuivat loppuvuonna Pohjoismaihin, sekä uutena markkina-alueena Uuteen-Seelantiin yhdessä suuren eurooppalaisen asiakkaan kanssa.

Yhtiön oman pääoman tuotto oli emoyhtiön KPA Unicon Group Oy:n osalta 9,1%.

Katsaus edelliseen vuoteen ja näkymät kuluvalle vuodelle

Tilikauden aikana toteutettiin konsernin keskeiset strategiset toimenpiteet, jossa päivitettiin toimitettujen laitoksien käyttöohjeet ja laitostiedot osaksi PlantSys-palvelualustaa. Digitalisoidun tiedon perusteella KPA Uniconilla on parempi valmius toimittaa nykyisille asiakkaille yhä parempaa tietoa laitosten ennakoivan huollon, optimoinnin ja elinkaaren pidentämisen osalta. Toinen keskeinen strateginen hanke liittyi yrityksen prosessien kehittämiseen. Yrityksen ketteryyteen, tiimien itseohjautuvuuteen ja toiminnan laatuun keskitytään edelleen. KPA Uniconin tiimimalli

KPA Unicon on viimeisen vuoden aikana panostanut merkittävästi tuotekehitykseen. Kehitystyötä on tehty erityisesti leijupetiteknologian kehittämiseksi suuremmassa kokoluokossa, päästöjen vähennysteknologioiden osalla, PlantSys- ja digitaalisten ohjausjärjestelmien kehittämisessä, kierrätyspolttoaineiden käytössa sekä kansainvälistymis- ja rahoitusmallien rakentamisessa. Tiedote kehityshankkeista

Konsernissa kiinnitetään huomiota ympäristövaikutusten minimointiin niin valmistus kuin myos asennustoiminnoissakin. Sen lisäksi konsernin käyttö- ja kunnossapitopalveluissa energiatehokkuus on yksi asiakkaiden kanssa sovituista mittareista, joka osaltaan ohjaa ympäristömyötäiseen toimintaan. Lisäksi konsernissa on käynnissä ISO 14000 -ympäristöjärjestelmän jatkokehittäminen ja sertifiointi. Koskien asiakasratkaisujen ympäristöystävällisyyttä, konsernin toimittamat tuotteet ja palvelut mahdollistavat entistä puhtaamman energiantuotannon. KPA Unicon Group -konsernin tuotteet edustavat BAT:n mukaisia teknologioita (Best Available Technology), jotka säästävät polttoainetta sekä tuottavat vähemmän päästöjä kuin niin kutsutut perinteiset teknologiat. HSEQ-politiikka

Kuluvana vuonna konsernissa jatketaan liiketoiminnan kannattavan kasvun rakentamista yhä määrätietoisemmalla ja selektiivisemmällä markkinoiden kehittämisellä, joka pohjautuu tarkasti valikoituihin kohdemarkkinoihin. Lisäksi yhtiö panostaa asiakaspalvelun ja laatujarjestelmän mukaisten prosessien tarkempaan ohjaukseen. Strategiajakson pääpaino on edelleen kansainvälistymisen jatkamisessa, etenkin Ruotsin markkinan kehittämisellä. Edellä mainitun lisäksi, erityinen painopiste on myös jatkossa kierrätyspolttoaineiden hyödyntämisessä ja tekoälyn hyödyntämisessä osana energiantuotantoa.

KPA Uniconista on kasvanut vahva toimija alalla kansainvälisesti, jolla on merkittävää osaamista puhtaan energiantuotannon osa-alueella, ja ennen kaikkea hajautetussa bio- ja kierrätystalouspohjaisessa energiantuotannossa muiden uusiutuvien energiantuotantomuotojen rinnalla.

COVID-19

COVID-19-epidemian vaikutus KPA Uniconin liiketoimintaan jää näillä näkymin rajalliseksi. Konserni on kuitenkin varautunut laitoshankkeiden mahdollisista viiveistä johtuviin kassavirtahäiriöihin kasvattamalla konsernin käyttöpääomalimiittejä yhteistyössä konsernin rahoittajien kanssa.