Close

– ensimmäinen Portugaliin toimitettu voimalaitos otettu käyttöön

Justo SGPS Group -konsernin biotuotetehtaalle Juncaliin rakennettu laitos käy täyttä höyryä ja tuottaa uusiutuvalla energialla sähköä valtakunnan verkkoon. Laitos vähentää fossiililla polttoaineilla tuotetun sähkön tarvetta ja auttaa näin pienentämään maan sähköntuotannon hiilidioksidipäästöjä.

 ”KPA Uniconin kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen kävi selväksi, että he ovat meille oikea kumppani tähän projektiin. KPA Uniconilla on hyvä ammatillinen lähestymistapa ja hyvät referenssit. Lisäksi pystyimme joustavasti neuvottelemaan kunkin osapuolen projektiosuuden laajuuden”, sanoo Rui Carreira, voimalaitosta operoivan Termoflorestal LDA:n päällikkö.

Termoflorestal LDA on tätä voimalaitosprojektia varten perustettu yhtiö, jonka Justo SGPS Group -konserni omistaa. Konserniin kuuluu yli 20 eri toimialoilla toimivaa yritystä.

Logistisesti optimaalinen ratkaisu

Uuden voimalaitoksen sähköteho on viisi megawattia ja se perustuu Unicon Pellet -polttotekniikkaan eli kuivan ja pölymäisen biomassan poltinpolttoon. KPA Uniconin avainasiakaspäällikkö Olli-Pekka Aarnion mukaan vastaava teknologia ei ole vielä yleisesti käytössä eteläisessä Euroopassa.

”Portugalissa on paljon metsää ja metsäteollisuutta, joten tämänkaltaiset biomassan sivutuotteita tehokkaasti hyödyntävät teknologiat soveltuvat erinomaisesti kyseiselle markkinalle.”

Kaupankäynti eteläisessä Euroopassa perustuu laadukkaan teknologian ohella molemmin puoliseen luottamukseen. Suomalaista osaamista arvostetaan Euroopassa korkealle.

”Asiakkaallamme oli mielikuva, että jos haluaa hyvää ja toimivaa laatua, niin suomalaiset bioenergia-alan toimijat ovat kärkiluokkaa maailmassa”, Aarnio sanoo.

Uusi laitos käyttää polttoaineena viereisellä biotuotetehtaalla pelletin valmistuksessa syntyvää puupölyä. Logistisesti ratkaisu on erinomainen: polttoaine siirretään tehtaalta suoraan voimalaitokselle, joten sitä ei tarvitse pelletöidä ja murskata. Se parantaa hyötysuhdetta, säästää polttoainetta ja pienentää koko energiantuotantoketjun hiilijalanjälkeä.

Tyypillisesti Portugalissa käytetään polttoaineena joko mäntyä tai eukalyptusta. Puun käytettävyyteen vaikuttaa muun muassa sen kemiallinen koostumus, joka on portugalilaisessa männyssä ja eukalyptuksessa erilainen kuin esimerkiksi suomalaisella männyssä, kuusessa tai koivussa. Myös se, mikä osa puusta on hyödynnetty, vaikuttaa polttoaineen ominaisuuksiin.

”Jos pelletin raaka-aineena on käytetty metsätähdettä, joka usein sisältää pikkurisuja, oksia ja latvoja, ei polttoaineen koostumus ole A-luokan tasoa. Esimerkiksi eukalyptyksen kuori aiheuttaa usein haastavia ominaisuuksia biomassaan. Tällaisia ominaisuuksia voivat olla klooripitoisuudet ja alkalit, jotka vaikuttavat poltettavuuteen sekä kattilan materiaalien kestävyyteen ja tuhkanpoistoihin”, kertoo Aarnio.

Yhteistyötä vahvuuksia hyödyntäen

Osapuolet toteuttivat projektin konseptilla, jossa hyödynnettiin molempien vahvuudet. KPA Unicon vastasi laitoksen suunnittelusta sekä teknologiasta. Toimitus sisälsi kattilan apujärjestelmineen, turbiinin, generaattorin, lauhdutusjärjestelmän, savukaasun puhdistuslaitteet sekä Plantsys-järjestelmän, joka mahdollistaa laitoksen operoinnin ja valvonnan myös etänä. KPA Unicon huolehti myös voimalaitoksen käyttöönotosta ja käyttöhenkilökunnan koulutuksesta.

Termoflorestal LDA vastasi voimalaitoksen maanrakennus- ja perustustöistä, rakennuksista, teräsrakenteista sekä muun muassa kanavistoista ja putkistoista, jotka se hankki KPA Uniconin suunnitelmien ja lähtötietojen mukaisesti.

Termoflorestal LDA teetti myös voimalaitoksen asennustyöt KPA Uniconin työmaajohdon ja asennusvalvonnan alaisuudessa.

”Asiakkaallamme oli jo valmiiksi hyvät verkostot paikallisiin asennus- ja rakennusyrityksiin, mistä oli iso apu, kun emme olleet aiemmin olleet kyseisellä markkinalla. Meillä puolestaan on tarvittava tekninen ja insinööriosaaminen tällaisen laitoksen suunnitteluun.”

Sähköntuotannon ohella voimalaitoksen tuottamaa höyryä tarvitsee jatkossa myös biotuotetehtaan kylkeen rakennettava uusi tuotantolaitos, jossa erotetaan eukalyptusöljyä eukakasvista. Uusi prosessi ei Aarnion mukaan pienennä sähkön tuotantoa.

”Kun tehtaan laajennus on valmis, kattilatehoa nostetaan ja tarvittava höyry otetaan turbiinin väliotosta. Tällöin lämpöä ja sähköä saadaan tehtyä optimaalisessa suhteessa, hukkaamatta lämpöenergiaa tarpeettomasti lauhduttimella.”