Close

– uusi biolaitos tuottaa lämpöä lähes 100 000 ihmiselle

Fortum on sitoutunut yhdessä Espoon kaupungin kanssa muuttamaan kaukolämmön tuotannon hiilineutraaliksi Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen alueella jo vuoteen 2025 mennessä. Espoon Kivenlahteen rakennettu uusi biolämpölaitos on iso askel kohti tavoitetta: se korvasi Suomenojan voimalaitoksen toisen hiiliyksikön, joka suljettiin keväällä 2020 lopullisesti.

Kivenlahden uusi biolämpölaitos on merkittävä osa Espoo Clean Heat –ohjelmaamme, jossa korvaamme fossiilisia energianlähteitä älykkäillä ja joustavilla ratkaisuilla, muun muassa bioenergiaa, hukkalämpöjä ja geotermistä energiaa hyödyntäen”, sanoo Fortumin projektipäällikkö Olli Heinonen.

Kivenlahden voimalaitos on KPA Uniconin suurin tähän mennessä toimittama laitos. Unicon Renefluid -leijupetikattilan polttoaineteho on noin 49 megawattia, mutta savukaasupesurin ja lämpöpumpputeknologian ansiosta laitos tuottaa parhaimmillaan 58 megawattia lämpöä verkkoon. Vuositasolla se tarkoittaa noin 350 gigawattituntia, josta riittää lämpöä lähes 100 000 ihmiselle.

”Laskelmiemme mukaan uusi laitos nostaa biomassalla tuotetun energian osuutta Espoon verkossa noin 60 prosenttia ja hiilidioksidipäästöt putoavat noin 90 000 tonnia vuodessa. Tämä projekti on avannut meille aivan uuden kokoluokan markkinat”, KPA Uniconin projektipäällikkö Ilkka Linnas toteaa.

Naapureina kaupunkilaisia

Kivenlahden laitos sijaitsee aivan asutuksen lähellä, minkä vuoksi hankkeessa on kiinnitetty erityistä huomiota laitosmeluun, ympäristövaikutuksiin sekä paikallispäästöjen torjumiseen.

”Olemme käyneet aktiivista keskustelua kaupungin kanssa. Lisäksi teimme melumallinnusta ja melua on minimoitu myös teknisillä ratkaisuilla sekä laitteiden sijoittelulla. KPA Unicon on suunnitellut laitoksen layoutin ja esimerkiksi ilmanottoaukot siten, että melu ja äänet on suunnattu pois naapurustosta”, kertoo Heinonen.

Laitos tuottaa kaukolämpöä puubiomassasta, joka koostuu pääasiassa teollisuudelle kelpaamattomista jakeista – metsätähdehakkeesta sekä puhtaasta kierrätyspuusta. Energialähteet tulevat pääkaupunkiseudulta ja sen lähialueilta. Tämä vähentää merkittävästi fossiilisten tuontipolttoaineiden hankintaa.

Laitosalueella käy vuorokaudessa noin 32 rekka-autoa, joista noin puolet on polttoainekuljetuksia uudelle laitokselle. Alueella sijaitsee uuden biolaitoksen lisäksi myös kaksi pellettikattilaa. Heinosen mukaan kuljetuksia viikonloppuisin pyritään välttämään.

”Siiloja uudella laitoksella on kaksi ja täydellä kapasiteetilla ne riittävät 2,5–3 vuorokautta riippuen polttoaineen laadusta. Polttoainekuljetukset tehdään pääsääntöisesti arkisin klo 6–22.”