KPA Unicon toteutti kesän ja alkusyksyn aikana yli 100 laitoshuoltoa | Kpa Unicon
Close

Huollot työllistivät KPA Uniconia sekä alihankkijoita ympäri Suomen.

Muutamia yksittäisiä huoltoja tehtiin myös Ruotsissa ja Kroatiassa sijaitseville laitoksille. Kiireisin huoltosesonki ajoittui normaaliin tapaan heinä-elokuulle. Koronapandemiasta huolimatta työt saatiin suoritettua turvallisesti sovituissa aikatauluissa.

”Nykyään sesonki alkaa jo toukokuussa ja kestää syyskuuhun, jopa lokakuun alkuun asti. Ennen huollot painottuivat enemmän kesä-, heinä- ja elokuulle. Tähän muutokseen ovat vaikuttaneet muun muassa lämpimät säät”, kertoo huoltoasentaja Eero Nurkkala. Nurkkala oli mukana noin 15 huollossa kesän aikana.

KPA Uniconin huoltopalveluiden piiriin kuuluvat esimerkiksi kattila-, kuljetin-, polttoaineenkäsittely- ja tuhkalaitteistot eli lähes kaikki laitoksen osat polttoaineaseman ja piipun välillä. Tyypillisten perushuoltojen lisäksi kuluneen kesän sesonkiin mahtui muutamia vaativampia kohteita.

Perushuoltoihin lukeutui muun muassa arinoiden ja arinakehien laakerien vaihtoja Biograte-kattiloihin sekä polttoaine- ja tuhkakuljettimien kunnostuksia. Vaativammat huollot sisälsivät esimerkiksi tulistimien korjauksia sekä kattilan painerungon muutostöitä. Huoltoja tehtiin myös muihin kuin KPA Uniconin ja sen edeltäjien toimittamiin kattiloihin.

”Huoltokohteet olivat pääsääntöisesti kiinteän polttoaineen kattiloita, mutta joitakin huoltoja teimme myös kaasu- ja öljykattiloihin”, Titta Rantonen sanoo. Rantonen vastaa KPA Uniconilla huoltojen resursoinnista.

Tarkoin suunniteltujen urakoiden lisäksi asiakkaiden ennakoimattomat huoltotarpeet työllistivät tänä kesänä hieman aiempaa enemmän. Myös esimerkiksi maljan vaihtoja tehtiin Nurkkalan mukaan tänä kesänä poikkeuksellisen paljon.

Seuraavan kesän suunnittelu työn alla

KPA Unicon tarjoaa etenkin vanhemmille laitoksille suunnattua elinkaarianalyysipalvelua, jonka avulla selvitetään laitoksen nykykunto ja kunnossapidon tarve järjestelmittäin. Nurkkalan mukaan asiakkaat ovat löytäneet palvelun hyvin.

”Olemme tehneet tänä vuonna jonkun verran ennakkohuoltoja, joiden yhteydessä olemme kartoittaneet, mitä kaikkea kohteessa täytyy tehdä. Kartoituksen pohjalta teemme raportin, johon kirjataan, mitä pitää korjata heti, mitä esimerkiksi kolmen vuoden kuluessa tai myöhemmin. Tätä työtä teemme koko ajan.”

Seuraavan kesän huoltosesongin suunnittelu on jo täydessä vauhdissa. Asiakaspalvelutiimit kartoittavat yhdessä huoltoinsinöörien kanssa huoltojen tarvetta talvikuukausina. Maalis-huhtikuussa kaikille kohteille lasketaan resurssien tarvetta karkealla tasolla ja tilannetta tarkennetaan pitkin kevättä. Yhden laitoksen huoltamiseen varattava aika riippuu huollon kohteesta ja työmäärästä.

”Perushuoltoihin varaamme resursseja sen mukaan, että saamme työt tehtyä keskimäärin viikossa. Harvoin tuotantoseisakitkaan ovat sen pidempiä. Pisin urakka tänä kesänä kesti kolmisen viikkoa”, Rantonen sanoo.

KPA Unicon toteuttaa huollot yhdessä paikallisten, luotettavien ja pitkäaikaisten alihankkijoidensa kanssa.

”Esimerkiksi heinäkuun viikkoina oli tänäkin kesänä monta urakkaa päällekkäin. Niiden osalta varasimme yhteistyöverkostomme kanssa parhaat asiantuntijat oikeisiin kohteisiin.”

Lisätietoja:

Resurssisuunnittelija Titta Rantonen, KPA Unicon, titta.rantonen@kpaunicon.com tel:+358404868661

Huoltopalveluita vauhdittamaan KPA Unicon lanseeraa tammikuussa verkkokaupan, jonka valikoimaan kuuluvat arinoiden varaosat, huolto- ja elinkaaripalvelut sekä erilaiset PlantSys-alustaan perustuvat digitaaliset palvelut. Verkkokauppa aukeaa 4.1.2021.