Close

Vihreää kaukolämpöä lähes 100 000 asukkaalle.

Tanskalainen DIN Forsyning  ja KPA Unicon ovat allekirjoittaneet sopimuksen kaukolämpölaitoksen avaimet käteen toimituksesta Esbjergiin, Tanskaan. Unicon Renefluid -leijupetikattilan ja Unicon Condenser-savukaasupesurin, yhteenlaskettu teho tulee olemaan 60 MW. Valmistuttuaan laitos tuottaa lämpöä kaukolämpöverkkoon lähes 100 000 asukkaalle ja käyttää polttoaineena haketta. Laitoksen luovutus on tammikuussa 2023.

Esbjergin satama-alueelle tuleva biolämpölaitos on yksi kolmesta suunnitellusta hajautetun lämmöntuotannon yksiköstä ja korvaa osittain nykyisen hiilivoimalan tuotantokapasiteetin. DIN Forsyningin strategisena tavoitteena on käyttää ainoastaan fossiilivapaita polttoaineita vuoteen 2030 mennessä.

”Paikallinen sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitos (CHP) on tarkoitus sulkea huhtikuussa 2023. Tämän johdosta DIN Forsyningin oli löydettävä ympäristöystävällinen ja kestävä ratkaisu korvaamaan CHP:n tuottama 350 MW kaukolämpöä. Olemme iloisia, että olemme allekirjoittaneet kattilalaitossopimuksen KPA Uniconinin kanssa ja saamme käyttöömme heidän asiantuntemuksen tässä tärkeässä prosessissa, joka korvaa hiilen vihreämmällä vaihtoehdolla,” sanoo Kenneth Jørgensen, Leading Project Director, DIN Forsyningin.

”Hienoa että saimme ensimmäisen laitostoimituksen Tanskaan ja olla näin mukana viemässä maata kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Laitos tulee olemaan parasta saatavilla olevaa teknologiaa hyötysuhteensa, päästöjensä ja käytettävyytensä osalta. Pitkä huoltosopimus on myös erittäin hyvin linjassa Skandinavian markkina-alueen kehityksemme kanssa”, kertoo Ada Herranen, Project Development Manager, KPA Unicon.

Toimitus on kokonaisuudessaan laaja, sisältäen Unicon Renefluid -kattilan päälaitteineen, vedenkäsittelylaitoksen ja polttoaineen- ja tuhkankäsittelylaitteet. Toimitukseen kuuluva Unicon Condenser-savukaasupesuri mahdollistaa laitoksen korkean hyötysuhteen. Asiakas korostaa jätevesien kierrättämisen tärkeyttä prosessissa ja laitos tullaan suunnittelemaan ja toteuttamaan asiakkaan vaatimusten mukaisesti. Laitoksen paikallispäästöt kuten pöly, rikinoksidit ja typenoksidit ovat erittäin alhaiset toimitukseen kuuluvan letkusuodattimen ja SCR-laitteiston ansiosta.

Laitoksen vakaa ja tietoturvallinen etäkäyttö mahdollistetaan KPA Uniconin digitaalisella PlantSys -palvelualustalla. Lisäksi asiakkaan kanssa on tehty viiden vuoden huoltosopimus, mikä kattaa asiakkaalle ympärivuorokautisen teknisen tuen ja laitoksen vuosihuollot. Asiakas tulee vastaamaan laitosrakennuksen ja polttoainevaraston rakentamisesta.