Close

KPA Unicon toteutti alkusyksystä 2020 Puolangan kunnan lämpöyhtiölle, Honkainfra Oy:lle, mittavan modernisointiprojektin.

Saneerauksen myötä vanha kattilalaitos sai lisää elinikää vähintään 10 vuotta ja teho kasvoi tarvittavat 0,5 MW.

KPA Unicon teki modernisointiprojektin kokonaistoimituksena poislukien sähkö- ja automaatioasennukset. Sähkö- ja automaatiojärjestelmän päivitykset Honkainfra hoiti itse.

Toimitus piti sisällään vanhojen laitteistojen ja laitosrakennuksen katon purkamisen, kattilan konvektio-osan vaihdon, uusien laitteiden asennuksen sekä käyttöönoton. Uusi konvektio-osa valmistettiin KPA Uniconin omalla konepajalla Kiuruvedellä sekä kanavat ja hoitotasot KPA Uniconin Lapuan konepajalla.

”Kunnan lämpökeskuksen kunnossapitokustannukset olivat lähteneet nousuun, mihin vaikutti laitoksen 20 vuoden ikä. Tarkkailimme ja seurasimme tilanteen kehitystä. Oli selvää, että laitosta on tarpeen lähteä uudistamaan”, sanoo Honkainfra Oy:n hallituksen puheenjohtaja Markku Nivakoski.

Modernisointi kannattava vaihtoehto

Olemassa olevan laitoksen modernisointi oli Puolangan tapauksessa järkevää, sillä laitosta oli vuosien varrella uudistettu ja osa laitteistoista edelleen hyväkuntoisia. Esimerkiksi savukaasupesuri ja siihen liittyvät kanavistot ovat jälkikäteen asennettuja.

Pesurin ansiosta laitos täyttää vuonna 2030 kiristyvät päästörajat, joten päästöihin ei ollut tarvetta tehdä muutoksia. Laitoksen tekninen luotettavuus sen sijaan vaati parantamista.

”Puolangan laitos on jo vanhahko, erään toisen suomalaisen laitostoimittajan toimittama laitos, mutta teknisesti meille tuttua tekniikkaa. Laitoksella oli joitakin komponentteja uudistamiskunnossa, jotka päivitimme toimituksen yhteydessä. Lisäksi toimitukseemme kuului myös paineilmanuohoinlaitteisto, jolla hoidetaan aiemmin käsityönä tehty nuohous. Uuden nuohoinjärjestelmän ansiosta vältetään myös laitoksen turhia alasajoja lämmityskauden aikana”, sanoo Esa Kukkonen KPA Uniconilta.

Itse rakennus oli alkuperäinen – ahdas ja matala – ja vaati korottamista, sillä uusi konvektio-osa on vanhaa hieman kookkaampi. Metrin korotuksella laitoksen piippuhyllylle saatiin samalla aiempaa väljemmät huoltotilat ja kulkusillat.

”Vanha katto jouduttiin joka tapauksessa purkamaan nostojen vuoksi, jotta vanhat laitteistot saatiin pois ja uudet tilalle. Samassa yhteydessä kattoa oli järkevää korottaa, jotta saimme toimivammat tilat”, Nivakoski tiivistää.

Modernisoinnin ansiosta laitoksen teho kasvoi 2,5 megawatista kolmeen megawattiin. Saneerauksen yhteydessä kattila varustettiin myös kiertokaasukanavistolla, joka mahdollistaa tarvittaessa kuivemman polttoaineen käyttöön.

Tehonnoston mitoituksessa huomioitiin kunnan tavoite lisätä yritystoimintaa, työllisyyttä sekä puuraaka-aineeseen liittyvää tuotantotoimintaa.

”Koska tarkempaa tietoa tulevasta, sanotaan seuraavan vuosikymmenen tehontarpeesta ei vielä ollut, meillä oli hyvä hetki tehdä tämä saneeraus. Sen takaisinmaksuajaksi on arvioitu 10 vuotta. Siinä ajassa pystymme näkemään tulokset.”

Nivakoski tietää, että vanhaa laitosta saneeratessa joudutaan tekemään myös kompromisseja. Esimerkiksi osa vanhasta kanavistosta jätettiin käyttöön ja siinä on hänen sanoin pientä ”toivomisen varaa”.

”Niissä olevia pieniä puutteita voimme korjata tulevina kesinä. Kaiken kaikkiaan laitoksen käytettävyys ja olosuhteet paranivat merkittävästi”, hän kiittelee

Tehon kasvun myötä myös varalaitosten käyttö on vähentynyt. Huolto- ja käyttökustannukset ovat niin ikään laskeneet, kun nuohoukset ovat vähentyneet. Käyttöpalvelut Honkainfra hankkii Puolangan kunnalta.

”Käytännössä laitos työllistää 0,5 henkilötyövuotta: yksi henkilö vastaa käytöstä ja kunnossapidosta, varallaolosta vastaa kunnan kiinteistöhuolto.”