Close

Etäkäyttöinen ja tekoälyyn perustuva PlantSys® kymmenen lämpölaitoksen kunnossapitojärjestelmäksi.

Imatran Lämpö tuottaa ja toimittaa kaukolämpöä sekä jakelee maakaasua ja biokaasua Imatran kaupungissa kymmenen lämpölaitoksen kautta. Vuonna 2016 Imatran Lämpö otti käyttöön KPA Uniconin hiilidioksidipäästöjä vähentävän biokattilalaitoksen. Toiminnan kehittämiseksi Imatran Lämpö halusi tehostaa lämpölaitosten huoltokäytäntöjä ja helpottaa huoltotoimia entisestään.

Imatran Lämpö kääntyi pitkäaikaisen huoltokumppaninsa, KPA Uniconin puoleen, jolla oli tarjolla SaaS:iin pohjautuva PlantSys Kunnossapito-järjestelmä. Järjestelmä soveltuu niin energiayhtiöille kuin palveluyrityksille. Järjestelmään rekisteröidään kaikki huoltokohteet ja pidetään huoltokirjanpitoa kaikista Imatran Lämmön lämpölaitoksista.

Energiayhtiöille räätälöity kunnossapitojärjestelmä tuo synergiaetuja

Imatran Lämpö päätyi valitsemaan uudeksi järjestelmäkseen PlantSys:in. Digitalisoitu kunnossapitoprosessi auttaa suorittamaan huolto-ohjelmat täsmällisesti, jolloin yllättävät vikatilanteet vähenevät ja käytettävyys paranee. Kun laitoksen laitteet dokumentoidaan sähköisesti ja huolto-ohjelmat määritellään työohjein, jää enemmän aikaa itse huoltotöiden suorittamiseen.

“PlantSysin käytettävyys on parempi kuin aiemman järjestelmän. Lisäksi meillä on energialaitoksen huoltosopimus KPA Uniconin kanssa. PlantSys Kunnossapito -järjestelmä sopi kokonaisuuteen parhaiten ja lisää synergiaa. Paraskaan kunnossapitojärjestelmä ei ole hyvä, jos sitä ei käytetä”, kertoo Turo Valkama, käyttöpäällikkö, Imatran Lämpö Oy.

Helppo käyttöönotto ja käytettävyys

PlantSys Kunnossapito on ketterä kunnossapitojärjestelmä. Järjestelmään dokumentoidaan laitoksen laitteet ja hallitaan kenttätyötä. Käyttäjät voivat rekisteröidä kaikki huoltokohteet ja pitää omaa huoltokirjanpitoa kaikista laitoksista ja tehtaista. KPA Unicon kulkee asiakkaan rinnalla PlantSys:in käyttöönottovaiheessa.

“Käyttöönotto vaati meiltä yllättävän vähän aikaa ja KPA Uniconilla on hyvin tietoa toimittamastaan biokattilalaitoskokonaisuudesta. Tämä helpottaa käyttöönottoa verrattuna siihen, että kunnossapitojärjestelmän toimittajalla ei olisi yksityiskohtaista tietoa kattiloista, vaan järjestelmä olisi yleisjärjestelmä kaikkeen kunnossapitoon”, jatkaa Valkama.

Pilvipalvelu varmistaa, että ohjelma on aina päivitetty

Modernin SaaS-palvelun hyödyt ovat heti nähtävissä, koska järjestelmästä on käytössä aina uusin versio. Järjestelmän aktiivinen kehittäminen pitää huolen, että se sopii energialaitoksen tarpeisiin myös tulevaisuudessa. Imatran Lämmön kunnossapidon henkilökunta on ottanut järjestelmän hyvin vastaan ja järjestelmän käyttö on päästy aloittamaan nopeasti.

”Imatran Lämmön kanssa olemme tehneet pitkään yhteistyötä perinteisen kunnossapito- ja huoltotoiminnan kautta. Yhteistyön jatkuminen uuden kunnossapitojärjestelmän myötä on osoitus meidän vahvasta osaamisesta digitaalisissa palveluissa perinteisten kunnossapito- ja huoltotoimintojen lisäksi”, iloitsee KPA Uniconin digijohtaja Joni Räsänen.

“Valmiit huolto- ja turvallisuusohjeet löytyvä PlantSys Kunnossapito -järjestelmästä, mikä on etu, kun kaikkea ei tarvitse kirjoittaa uudelleen. KPA Uniconin tiimi pystyi vastaamaan kehitystarpeisiin ja pieniin muutoksiin varsin nopeasti”, Valkama kiittelee yhteistyötä.

Taustatietoa PlantSys Kunnossapito järjestelmästä

PlantSys Kunnossapito järjestelmä on osa ketterää ja kustannustehokasta digitaalista palvelualustaa, josta asiakkaat voivat valita omaan käyttöönsä parhaiten soveltuvat moduulit. Järjestelmä toimitetaan pilvipalvelusta, joten se on aina käytettävissä siellä, missä on internet-yhteys ja se toimii myös uusimmilla mobiililaitteilla.

Järjestelmän hyötyihin lukeutuvat:

  • Aina ajantasainen tieto kaikkien saatavilla
  • Suunniteltu energiantuotantolaitoksiin, perustuen KPA Uniconin vahvaan osaamiseen.
  • Nopea ja helppo käyttöönottaa ja laajentaa huoltosopimuksen rinnalla.
  • Kustannustehokas ja selkeä hinnoittelu, ei pitkää sitoutumista
  • Aktiivinen tuotekehitys ja nopea käyttäjätuki
  • Liitettävyys muihin järjestelmiin, kuten raportointi- ja valvomojärjestelmät
  • Käyttäjäystävällinen

Lue lisää järjestelmästä täältä ja verkkokaupasta.

PlantSys Operointi on täysin etäkäytettävä valvomoratkaisu, jolla laitoksen digitaalisuutta voidaan nostaa hyvin korkealle tasolle yhdessä muiden PlantSys moduulien kanssa.

PlantSys Kunnossapito on ketterä kunnossapitojärjestelmä. Järjestelmään dokumentoidaan laitoksen laitteet ja hallitaan kenttätyötä. Järjestelmä soveltuu niin, energiayhtiöille, kuin palveluyrityksille.

PlantSys Raportointi on lämpö- ja voimalaitoksiin suunniteltu raportointijärjestelmä. Perinteisien aikasarja- ja tuotantoraporttien lisäksi järjestelmä tarjoaa täysin uusia tekoälypohjaisia toimintoja kuten optimipolton seuranta tai laitteiden kunnonvalvonta.

PlantSys Materiaalivirrat on palvelu, jossa hallitaan polttoaine- ja muita materiaalivirtoja. Tallentamalla polttoaineen kosteusmittauksien tulokset voidaan seurata käytetyn polttoaineen kehittymistä ja varmistaa, että vastaanotettavan polttoaineiden energiasisältö vastaa vaatimuksia.

PlantSys Päiväkirja on palvelu, johon on nopea kirjata pienemmätkin huomiot, myös mobiililaitetta käyttäen suoraan kentältä. Suunniteltu ennen kaikkea korvaamaan laitoksen manuaalisesti täytettävät vihkot ja tiedostot. Kirjaukset näkyvät kaikille osapuolille läpinäkyvästi.