Close

Lunawood Oy:n Kaskisen tehtaan voimalaitos kävi läpi mittavan modernisointiprojektin vuoden 2021 aikana.

Poikkeuksellisen projektista tekee sen toimitusaika: koko projekti vietiin läpi tilauksesta luovutukseen vain viidessä kuukaudessa. Purkutöihin, asennuksiin sekä käyttöönottoihin oli varattu ainoastaan 12 vuorokautta.

Lunawood valmistaa Kaskisten tehtaallaan lämpökäsiteltyä puutavaraa. Tehtaan vuotuinen tuotantokapasiteetti on 67 000 kuutiota. Tuotteiden hyvän kysynnän vuoksi tehtaan ja samalla myös voimalaitoksen seisakki haluttiin pitää mahdollisimman lyhyenä.

”Yleensä tuotannon seisakit kestävät 7–14 vuorokautta riippuen huoltojen laajuudesta. Markkina ohjaa vahvasti siihen, että pyrimme tekemään tarvittavat huolto- ja korjaustoimet mahdollisimman tehokkaasti”, sanoo tehdaspäällikkö Jari Viitasalo.

Tarvittavan energian lämpöpuutuotteiden valmistamiseen tuottaa vuonna 2001 valmistunut, KPA Uniconin toimittama voimalaitos. Laitoksen modernisointi tuli ajankohtaiseksi, kun tehtaan energiatase muuttui.

Modernisoinnin ansiosta voimalaitoksen kokonaishyötysuhde ja energiatehokkuus paranivat. Samalla laitoksen elinkaarta saatiin jatkettua noin 10 vuodella.

”20-vuotias laitos ei ole tekniikaltaan ikäloppu, joten osittainen uudistaminen oli kannattavaa”, kertoo myyntipäällikkö Esa Kukkonen KPA Uniconilta.

Täsmällisesti suunniteltu on puoliksi tehty

Modernisointikokonaisuus toteutettiin kahdessa vaiheessa: helmikuussa 2021 tehtiin erillinen, pienempi toimitus ja pääprojekti toteutettiin marraskuussa. Kevään toimituksessa uusittiin kuumaöljyputkisto ja öljypumppuja, syksyllä tehtiin isompi muutos.

Syksyn toimituksessa laitoksen ekonomaiseri uusittiin, laitokseen lisättiin höyrynkehitin ja savukaasupuhallin siirrettiin kattilahallin ulkopuolelle. Uusien painelaitteiden kytkeminen vanhaan järjestelmään vaati muutoksia savukaasukanavistoihin.

”Samalla uusittiin myös laitoksen automaatio- ja ohjausjärjestelmät. Lisäksi kuumaöljyjärjestelmään lisättiin ääninuohoimet ja uuteen ekonomaiseriin tuli paineilmanuohoimet”, Kukkonen sanoo ja jatkaa:

”Nuohoaminen oli jo pitkään ollut yksi laitoksen haasteita, sillä ilman jatkuvatoimisia nuohousjärjestelmää kattila piti ennen aina ajaa alas nuohousta varten.”

Urakan pääsuunnittelu aloitettiin kesäkuussa ja materiaalihankinnat tehtiin pikaisessa tahdissa, jotta laitteiden valmistus saatiin käyntiin elokuun alussa. Työmaavaihe alkoi syyskuussa ja laitos oli käyttöönotettuna lokakuun ensimmäisellä viikolla. Valmis projekti luovutettiin asiakkaalle 15. marraskuuta.

Tiukka aikataulu ja maailmanlaajuiset ongelmat materiaalien saatavuudessa olivat haaste myös KPA Uniconin toimittajille ja alihankkijoille sekä itse asiakkaalle eli Lunawoodille.

”Heille kaikille täytyy antaa erityiskiitos – he ottivat tiukan aikataulun haasteen vastaan ja olimme äärimmäisen hyvä joukkue”, Kukkonen kiittelee.

Esimerkillinen työmaa

Modernisoitu Unicon Biograte -kattila on teholtaan kuusi megawattia. Energia käytetään pääosin lämpöpuun tuotantoprosessiin: höyryn ja kuumaöljyn tuottamiseen, kuumaa vettä syntyy ohessa.

”Tämä oli itsellekin mielenkiintoinen prosessi ja kytkentä – kuumaa vettä, öljyä ja höyryä samassa kattilassa”, Kukkonen sanoo.

Vastaavan laajuiseen modernisointiprojektiin KPA Unicon varaa Kukkosen mukaan tyypillisesti 4–6 viikkoa. Saittiajan lyhentäminen kahteen viikkoon vaati hyvää organisointia ja resursointia, saumatonta yhteistyötä sekä töitä saitilla ympäri vuorokauden.

”Se onnistui täsmähankinnoilla, omalla valmistuksella sekä tarkalla asennussuunnittelulla, jossa jokainen resurssi oli kuormitettu täsmällisesti kohteeseen. Kaikki laitteet tulivat meidän omalta pajaltamme, jossa laitteiden ja putkistojen liitospinnat suunniteltiin huolella asennusajan lyhentämiseksi.”

”Työmaa hoidettiin esimerkillisesti läpi. Pystyimme toimimaan dynaamisesti ja viestit kulkivat ongelmitta läpi koko alihankintaketjun. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”, sanoo Viitasalo.

Digityökaluilla parempaa huoltovarmuutta

Modernisoinnin ansiosta laitoksen kokonaishyötysuhde parani noin viisi prosenttia ja savukaasun lämpötilaa saatiin tuntuvasti pienemmäksi. Uuden nuohousjärjestelmän ansiosta myös kattilan lämpöpinnat pysyvät puhtaana aiempaa paremmin.

”Laitoksen automaatioaste nousi, toiminallisuudet paranivat ja myös turvallisuuteen liittyvät asiat kohenivat merkittävästi”, Viitasalo kertaa.

Automaatioastetta nostettiin KPA Uniconin PlantSys-järjestelmällä, joka korvasi laitoksen kaikki vanhat järjestelmät kokonaisuudessaan. Nyt laitoksella on käytössä uusi etäkäytettävä valvomojärjestelmä (PlantSys Operointi) sekä digitaalinen käyttöpäiväkirja (PlantSys Päiväkirja) ja raportointijärjestelmä (PlantSys Raportointi). Moderni järjestelmä on tuettu vuosiksi eteenpäin.

”Nyt kun raportointi- ja päiväkirjatiedot ovat saatavilla muuallakin kuin valvomohuoneen tietokoneella, on henkilökunnalla enemmän jaettua tietoa käytettävissä. Se lisää laitoksen käyttövarmuutta ja tuo tehokkuutta toimintoihin”, kertoo KPA Uniconin digiliiketoiminnan johtaja Joni Räsänen.

Digitaaliset työkalut muuttavat myös käyttöhenkilökunnan tapaa tehdä töitä.

”Olemme vielä oppimiskäyrällä tämän asian kanssa, mutta jo nyt on nähtävissä, että trendien lisäksi historiatietojen keruu ja dokumentaatio ovat parantuneet ja vuoropäiväkirja on nykyaikainen sekä selkeä. Olemme tyytyväisiä lopputulokseen kokonaisuudessaan”, Viitasalo toteaa.

Lisätietoja

KPA Unicon Oy
Esa Kukkonen, esa.kukkonen@kpaunicon.com , p. 050 094 9678
Joni Räsänen, joni.rasanen@kpaunicon.com , p. 040 779 2458

Lunawood Oy
Jari Viitasalo, jari.viitasalo@lunawood.com , p. 050 598 8752