Close

Kuhmon Lämpö Oy ja KPA Unicon ovat allekirjoittaneet sopimuksen biolämpölaitoksen toimituksesta Kuhmoon

Unicon Renefluid (15MW) lämpölaitos tulee tuottamaan lämpöä Kuhmon kaupungin asukkaille sekä Kuhmo Oy:n sahalle. Polttoaineena laitos tulee käyttämään biopolttoaineita, kuten kuorta, purua ja haketta.

Kaukolämpöä tuottavan biolämpölaitoksen käyttöönotto on syksyllä 2023. Toimitus on kokonaistoimitus, joka sisältää ympäristöystävällisen Unicon Renefluid -leijupetikattilan lisäksi muun muassa sähkö- ja automaation, modulaarisen kattilarakennuksen, sekä polttoaineenkäsittelyn.

Kuhmoon toimitettava biolämpölaitos sisältää myös KPA Uniconin oman letkusuodattimen, jonka avulla varmistetaan, että laitoksen päästöt ovat puhtaita ja lähialueen ilmanlaatu pysyy hyvänä. KPA Unicon Bag Filter -letkusuodatin on kustannustehokas tapa suodattaa tehokkaasti terveydelle vaarallisia hiukkasia pois hengitysilmasta.

Laitos varustetaan KPA Uniconin PlantSys digitaalisella palvelualustalla. Laitokseen rakennetaan tietoturvallinen etäkäytettävä valvomojärjestelmä (PlantSys Operointi) sekä digitaalinen käyttöpäiväkirja (PlantSys Päiväkirja) ja raportointijärjestelmä (PlantSys Raportointi). Moderni järjestelmä on tuettu vuosiksi eteenpäin. Takuuajan laitosta optimoidaan ja valvotaan tekoälyn avulla, jolloin pienimmätkin mahdolliset ongelmat huomataan heti. Laaja raportointi kattaa tuotanto-, kulutus- ja päästöraportoinnin.

”Kattilainvestointi mahdollistaa Kuhmon Oy:n sahan tuotantokapasiteetin kasvattamisen, sekä Kuhmon kaupungin kaukolämpöverkoston laajenemisen.

Lämmöntuotannon lisäys toteutuu sekä tekniikan että logistiikan kannalta ympäristöystävällisesti ja energiatehokkaasti, sillä laitoksen käyttämä biopolttoaine tulee samalla tontilla toimivalta sahalta. Kattilainvestointi tulee myös parantamaan tulevaisuudessa kaukolämmön toimitusvarmuutta ja huoltojen suunnittelua”, sanoo Janne Heikkinen, toimitusjohtaja, Kuhmon Lämpö Oy.

”Saimme yhdessä Kuhmon Lämmön kanssa suunniteltua hyvän kokonaisuuden, joka tulee täydentämään Kuhmon Lämmön kaukolämpöä ja sahan lämmön tuotantoa, ja joka pystyy hyödyntämään sahan sivuvirtoja polttoaineenaan. Uuteen laitokseen toimitettava letkusuodatin taas varmistaa sen, että ympäristö ja ilmanlaatu pysyvät puhtaina”, sanoo Jukka-Pekka Kovanen, toimitusjohtaja, KPA Unicon.

Lisätietoja antaa:

Janne Heikkinen, toimitusjohtaja, Kuhmon Lämpö Oy, tel:+358401809266, janne.heikkinen@kuhmonlampo.fi

Jukka-Pekka Kovanen, toimitusjohtaja, KPA Unicon, tel:+358405116234, jukka-pekka.kovanen@kpaunicon.com

Kuhmon Lämpö Oy

Kuhmon Lämpö Oy on kaukolämpöenergian ja sähkön tuotantoon erikoistunut yhtiö.