Close

Haapajärven Lämpö Oy:n uusi biohybridilaitos otettiin käyttöön loppuvuodesta 2020. Kaupungin näyttävä, liekin oranssi maamerkki tehostaa alueen kiertotaloutta ja tuottaa kaukolämpöä, joka on Suomen edullisinta.

Uuden lämpölaitoksen kattilasaarekkeen Haapajärvelle toimitti KPA Unicon. Kyseessä oli osatoimitus, sillä Haapajärven Lämpö hankki erillistoimituksina laitosrakennuksen ja maanrakennuksen sekä laitokseen liittyvät muut oheislaitteet, kuten polttoaineen vastaanoton ja savukaasujen lauhdutuslaitteet.

KPA Uniconin toimitus sisälsi Unicon Renefluid-leijupetiteknologiaa hyödyntävän kattilan apulaitteineen sekä asennukset ja käyttöönoton. Teholtaan kattila on 20 megawattia (MW). Lisäksi laitosta operoidaan ja valvotaan KPA Uniconin digitaalisella PlantSys-järjestelmällä. Kaikkien kolmen Haapajärven Lämmön lämpölaitoksen valvonta on nyt keskitetty uuden biohybridilämpölaitoksen valvomoon.

”Toimitus oli aika kompakti ja meille sopiva. Asiakas otti ison roolin, sillä heillä on uskallusta ja ammattitaitoa sekä vuosien varrella karttunutta kokemusta. Tämä oli heille hinta-laatusuhteeltaan oikea ratkaisu”, sanoo myyntipäällikkö Esa Kukkonen KPA Uniconilta.

Uusi biohybridilaitos korvaa vanhan, yli 30-vuotiaan lämpölaitoksen. Vanhat laitokset jäävät vara- ja huippulaitoksiksi. Myös edellinen laitos on KPA Uniconin toimittama.

”Tunnemme KPA Uniconin ja he tuntevat meidät. Yhteistyö toimii”, sanoo Haapajärven Lämmön toimitusjohtaja Janne Alpua.

Paras mahdollinen teknologia

Laitostoimittaja valittiin julkisen kilpailutuksen kautta. Alpuan mukaan kilpailutuksessa korostettiin muun muassa polttoaineeseen liittyviä kriteerejä. 80–85 prosenttia laitoksen energialähteistä tulee suoraan naapuritontilla sijaitsevalta sahayhtiö Hasa Oy:n Haapajärven sahalta.

Polttoaineena käytetään sahatuotannon sivujakeita; etupäässä havupuun kuorta, mutta myös sahanpurua ja sahalla syntyvää haketta. Sahatuoreen polttoaineen kosteus aiheuttaa omat haasteensa polttamiselle.

Sahojen sivujakeita polttoaineina käyttävät kattilat ovat tyypillisesti pyöriväarinaisia kattiloita, jotka on suunniteltu erityisesti kosteille polttoaineille. Haapajärvellä päädyttiin kuitenkin leijupetiratkaisuun.

”Haapajärvellä lämpöä toimitetaan kahteen suuntaan: sahalle ja kaupungin taajama-alueelle. Kun kuluttajana on iso sahalaitos, on kuorman vaihtelu hyvin dynaamista. Leijupetitekniikka pystyy paremmin vastaamaan kuorman vaihteluun kuin arinatekniikka”, Kukkonen sanoo.

Haapajärvellä polttoaineen kosteus on keskimäärin 55–63 prosenttia. Sen vuoksi kattilaan lisättiin palamisilman esilämmitin eli niin kutsuttu luvo (luftvorwärmer).

”Palamisilma esilämmitetään savukaasuilla ennen kattilan syöttämistä, sillä on vaikutusta palamisprosessiin varsinkin kosteata polttoainetta käytettäessä. Muilta osin kattilaprosessi on meidän tyypillinen toimitusratkaisumme.”

Polttoaine kuljetetaan laitoksen siiloon kuorma-autolla. Siilossa on neljä lohkoa ja niistä riittää polttoainetta yhdeksi vuorokaudeksi, kun laitosta ajetaan täydellä teholla.

”Kartoitimme myös kuljetinta suoraan sahalta, mutta se oli liian kallis investointi. Homma jatkuu samalla tavalla kuin aiemminkin, nyt laitos vain sijaitsee lähempänä sahaa”, sanoo Alpua.

Sahan lisäksi laitokselle tulee polttoainetta myös paikallisten metsähaketoimittajien ja metsänhoitoyhdistyksen kautta.

Varaukset tehty päästöjen minimoimiseksi

Laitoksen savukaasut johdetaan sähköisen esisuodatuksen kautta savukaasupesurille. Savukaasupesurilla palamisessa muodostuvat savukaasut pestään ja lämpö otetaan talteen.

“Oikein mitoitettu esisuodatus ja savukaasupesuri täyttävät tiukentuvat hiukkaspäästöihin liittyvät normit. Samalla savukaasun lämpötilaa saatiin laskettua merkittävästi: vanhan laitoksen piipusta nouseva savu oli 170 asteista, nyt se on 60 asteista vesihöyryä”, Alpua kertoo.

Normeilla Alpua viittaa EU:n asettamaan, vuonna 2025 voimaan astuvaan MCP-direktiiviin (Medium Combustion Plant). Direktiivi asettaa uudet raja-arvot 1–50 megawatin polttolaitosten rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöille.

”Teimme kattilaan varaukset urea- ja ammoniakkisyötöille. Varsinaisia syöttöjä ei toteutettu tämän projektin aikana, koska laitoksella käytetty polttoaine mahdollistaa nykyisissä raja-arvoissa pysymisen”, Kukkonen kertoo.

”Näiden varausten teko vaikutti hieman tulipesän korkeuteen, jotta urea- ja ammoniakkisyötöt saadaan tarvittaessa ohjattua palamisen eri vaiheisiin”, hän jatkaa.

Ilman uutta direktiiviä Haapajärvellä oltaisiin tällä hetkellä vasta rakennusvaiheessa. Nyt laitos tuottaa lämpöä jo toista vuotta.

”Alun perin tarkoitus oli, että meillä olisi vasta nyt rakennustyömaa menossa. Direktiivin tulkinnan kannalta oli järkevämpää kiristää aikataulua”, Alpua kertoo.

Kaupungin väripilkku kerää kiitosta

Uusi laitos on aiempaa energiatehokkaampi ja myös huoltokustannukset ovat pienentyneet merkittävästi. Alpuan mukaan kunnossapito on yksi iso syy siihen, miksi Haapajärvellä luotetaan leijupetiteknologiaan.

”Uuden laitoksen kokonaishuoltokustannukset ovat vanhaan laitokseen verrattuna yli 60 prosenttia pienemmät. Olemme tehneet tarvittavat huollot iät ja ajat itse ja niin teemme myös jatkossa. Vuosien päästä tiedämme enemmän kattilan kunnosta itse. Leijupetikattila on huoltotoimenpiteiltään kevyt.”

Haapajärven projekti eteni aikataulussaan eikä viivästyksiä juuri tullut. Kaikki tarvittava oli lähes käden ulottuvilla, sillä kattila valmistettiin KPA Uniconin tehtailla Lapualla ja Kiuruvedellä, alle 200 kilometrin säteellä Haapajärvestä. Kukkonen on tyytyväinen lopputulokseen.

”Projektin aikataulua pitää punnita kahdesta suunnata; se ei saa olla liian pitkä mutta ei myöskään liian lyhyt. Projektin kokoon nähden aikataulu oli oikein passeli. Tehtaiden sijainti toi projektiin omat logistiset etunsa.”

Uusi laitos on saanut kaupunkilaisilta paljon positiivista palautetta. Kiitos siitä kuuluu Alpualle, joka haastoi laitoksen suunnitelleen arkkitehdin värivalinnat.

”Arkkitehti oli piirtänyt sen harmaaksi, mutta olin sitä mieltä, että eikö nyt jotain muuta väriä voisi laittaa. Julkisivusta tuli sitten oranssi. Olemme saaneet paljon hyvää palautetta, että se ei näytä niin lämpölaitokselta.”

Lisätietoja

KPA Unicon
Esa Kukkonen, esa.kukkonen@kpaunicon.com, tel:+358500949678

Haapajärven Lämpö
Janne Alpua, janne.alpua@haapajarvenlampo.fi, tel:+358444456100