Close

KPA Unicon -konsernin uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty 16.1.2023 alkaen Matti Huttunen.

Huttunen on toiminut aikaisemmin yrityksen hallituksen puheenjohtajana, sekä konsernin strategiajohtajana elokuusta 2022 lähtien. Aiemmin Huttunen on toiminut useassa kansainvälisessä yhtiössä toimitusjohtajana tai muissa konsernin johtotehtävissä sekä yritysten hallitustyössä.

”Kehitys energiamarkkinoilla on juuri nyt hyvin mielenkiintoista ja KPA Uniconilla on vahva osaaminen puhtaan energiantuotannon teknologioissa ja palveluissa. Olen päässyt perehtymään yhtiöön noin puolen vuoden ajan hallituksen puheenjohtajan roolissa, mikä antaa hyvän lähtöasetelman nopeaan johdon roolien vaihdokseen ja resurssien uudelleen järjestämiseen kun alamme kehittää yhtiötä seuraavaan vaiheeseen”, toteaa Matti Huttunen, KPA Unicon.

Samassa yhteydessä nykyinen toimitusjohtaja Jukka-Pekka Kovanen siirtyy yhtiössä operatiiviseen rooliin. Kovanen toimii johtoryhmän jäsenenä ja tulee olemaan aktiivisesti mukana yhtiön toiminnassa.

”Tässä tilanteessa näen tärkeäksi ja välttämättömäksi saada nykyiset avainprojektit päätökseen ja uudessa roolissani keskityn niihin. Tuen täysin tulevaa toimitusjohtajaa strategian toteuttamisessa, ja jatkan yhtiön johtoryhmän jäsenenä”, kertoo Jukka-Pekka Kovanen, KPA Unicon.

Konsernin uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi on nimitetty 16.1.2023 alkaen Vesa Silaskivi. Silaskivellä on pitkä ja vankka kokemus hallitustyöskentelystä useassa eri organisaatiossa ja laajaa osaamista liiketoiminnan kehittämisestä. Hallituksen varsinaisina jäseninä jatkavat Jari Pirkola, Partnera Oyj:stä, sekä Pekka Kovanen Prounicon Oy:stä.

Lisätietoja antaa:

Matti Huttunen, hallituksen puheenjohtaja ja strategiajohtaja, KPA Unicon, p. 045 619 5128, matti.huttunen@kpaunicon.com

Jukka-Pekka Kovanen, toimitusjohtaja, KPA Unicon,
p. 040 511 6234, jukka-pekka.kovanen@kpaunicon.com