Close

Due2Energy Oy ja sen tytäryhtiöt KPA Unicon Group Oy ja KPA Unicon Oy hakeutuvat yrityssaneeraukseen

Due2Energy Oy:n, KPA Unicon Group Oy:n ja KPA Unicon Oy:n ylimääräiset yhtiökokoukset ovat 13.3.2023 päättäneet yrityssaneerausmenettelyyn hakeutumisesta. Hakemukset on jätetty Oulun käräjäoikeudelle.

KPA Unicon ja sen omistajat arvioivat, että yrityssaneeraus mahdollistaa KPA Uniconin toimitusvaikeuksissa olevien projektien vastuiden ja velkojen uudelleen järjestelyn ja erilaisten strategisten vaihtoehtojen arvioimisen. KPA Unicon pyrkii jatkamaan liiketoimintaansa ja palvelemaan asiakkaitaan normaalisti myös yrityssaneerauksen aikana.

 

KPA Uniconin maksuvalmiuden heikentymisen taustat

Partnera on 3.3.2023 julkaistussa tilinpäätöstiedotteessaan kertonut, että KPA Uniconin tilanne on maksuvalmiuden osalta heikko, ja että sen rahoitukseen liittyy olennaista epävarmuutta, mikä saattaa vaikuttaa toiminnan jatkuvuuteen. Partnera on myös tiedottanut, että se tutkii strategisia vaihtoehtoja omistukselleen yhtiössä.

KPA Uniconin liiketoiminnan kehitystä ovat heikentäneet toimitusvaikeudet pitkään jatkuneissa kansainvälisissä kokonaisprojektitoimituksissa. Projektien edistämistä ovat haitanneet koronapandemian aiheuttamat matkustusrajoitukset ja kustannusten nousu. Toimitusvaikeuksista johtuvien viivästymisten ja Tanskan projektin peruuntumisen vuoksi KPA Uniconin käyttöpääoman tarve on kasvanut ja johtanut heikkoon maksuvalmiuteen.

 

Lisätietoja:
KPA Unicon Group Oy ja KPA Unicon Oy

Matti Huttunen, toimitusjohtaja
puhelin: +358 45 6195 128
sähköposti: matti.huttunen(at)kpaunicon.com