KPA Unicon ennätyksellisen suurella tilauskannalla vuoteen 2019 | Kpa Unicon
Close

Tavoitteena on kasvaa 100 MEUR kokoluokkaan.

KPA Unicon -konserni on kehittynyt globaaliksi puhtaan energia-alan puolestapuhujaksi ja ratkaisuyhtiöksi. Osana suunnannäyttäjyyttään, yhtiö on panostanut johtamiskulttuuriin ja menee kohti itseohjautuvaa tiimiorganisaatiota. Lisäksi yhtiö panostaa tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen aikaisempaa suurempaan laitoskokoluokkaan. Yhtiö jatkaa valitsemallaan tiellä ja pyrkii olemaan asiakkaidensa ensisijainen kumppani uusiutuvan energian tuotannossa.

Vuoteen 2019 yhtiö lähtee erittäin vahvan tilauskannan turvin tekemään ensiluokkaisia puhtaan energian ratkaisuja projekti- ja palvelutoimituksiinsa liittyen, sekä löytämään nykyasiakkuuksiensa kanssa uusia vientimarkkinoita. Tavoitteena on kasvaa 100 MEUR kokoluokkaan.

Osana strategista kehittämistä, yhtiö tekee johdossaan suunnitelmansa mukaiset muutokset. Yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja ja yhtiön toimitusjohtajana vuosina 2007-2017 toiminut Jukka-Pekka Kovanen, 39, palaa yhtiön toimitusjohtajaksi 1.1.2019. Vuodesta 2014 konsernissa palvellut ja yhtiön toimitusjohtajana vuoden 2018 toiminut Teemu Koskela, 36, jatkaa yhtiön varatoimitusjohtajana. Koskelan ensisijaisena roolina on kehittää yhtiön asiakkuuksia sekä asiakaspalvelua tukevaa tiimityötä sekä luoda uusia kansainvälisesti skaalautuvia liiketoimintakonsepteja.

Markku Mänki, 56, aloittaa 1.1.2019 alkaen KPA Uniconin toisena varatoimitusjohtajana ja  johtoryhmän jäsenenä. Hän tulee vastaamaan konsernin jatkuvien palveluiden liiketoimintojen johtamisesta ja erityisesti valmistamiseen, käyttöön ja kunnossapitoon liittyvistä toiminnoista. Mänki on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja on toiminut aiemmin mm. toimitusjohtajana Aurajoki Oy:ssä ja Hollming Works Oy:ssä.

Yhtiön tärkein resurssi on sen osaava ja motivoitunut henkilöstö. KPA Unicon kiittää henkilöstöä sen vahvasta panoksesta vuonna 2018 ja lupaa jatkaa henkilöstön hyvinvointiin sekä johtamiseen liittyvää kehitystyötään. KPA Uniconin tiimien tekemä työ on äärimmäisen tärkeää, jotta yhteiskunnat ja yritykset pystyvät pienentämään energiantuotantotapojensa ympäristökuormitusta.

Vahvan tilauskannan turvin KPA Unicon tulee rekrytoimaan useita uusia osaajia vastuullisiin projekti-, suunnittelu- ja markkinointitehtäviin niin Suomeen kuin maayhtiöihinkin. Yhtiön tavoitteena on taata tiimeilleen alan parhaat toimintaedellytykset ja olla kunkin toimintamaansa paras työpaikka intohimoisille, empaattisille ja ympäristötietoisille ammattilaisille.

Lisätietoja antavat:

Jukka-Pekka Kovanen, toimitusjohtaja, KPA Unicon, puh. 040 511 6234, jukka-pekka.kovanen@kpaunicon.com

Teemu Koskela, varatoimitusjohtaja, KPA Unicon, puh. 050 400 8721, teemu.koskela@kpaunicon.com