Fortumin uusi biolämpölaitos vastaanotettu | Kpa Unicon
Close

ympäristöystävällistä kaukolämpöä Espooseen KPA Uniconin toimittamalla ratkaisulla

Fortumille Espoon Kivenlahteen toimitettu biolämpölaitos on luovutettu kaupalliseen käyttöön 5.5.2020. Unicon Renefluid-leijukerroskattilalaitos (BFB) tuottaa kaukolämpöä Espoon asukkaille puubiomassasta. Uusi laitos korvaa osan vanhasta hiilipohjaisesta lämmöntuotannosta.

Laitoksen polttoteho on 49 MW ja se tuottaa Unicon Condenser-savukaasupesurin ansiosta 55 MW kaukolämpöä.  Edistyksellisen polttotekniikan, tehokkaan lämmön talteenoton ja savukaasun lauhdutuksen sekä lämpöpumpputekniikan ansiosta laitoksen hyötysuhde on korkea.

Biolämpölaitoksen ympäristöystävällisyyteen on kiinnitetty erityistä huomiota. KPA Uniconin leijukerroskattilalla käytetään polttoaineena hiilineutraaleja, muuhun hyötykäyttöön kelpaamattomia biomassoja kuten metsätähdehaketta ja purkupuuta. Ilmastoystävällisten polttoaineiden käytettävyyden lisäksi laitoksen toteutuksessa on kiinnitetty erityishuomiota paikallispäästöjen torjumiseen. Laitoksen pöly-, typenoksidi- ja rikkidioksidipäästöjen hallinnassa on käytetty alan kehittyneimpia teknologioita, joilla varmistetaan viranomaismääräyksiä sekä -suosituksia merkittävästi alhaisemmat paikallispäästöt.

”On ollut ilo olla mukana vastaamassa Fortumin lämmöntuotantotarpeisiin ja suunnata yhdessä kohti puhtaampaa tulevaisuutta. Toimitus oli vahvistus siitä, että  KPA Uniconilla on teknologia ja kyky toimittaa tämän kokoluokan laitoksia, joilla osaltaan ratkaistaan pääkaupunkiseutumme energiamurroksen mukaiset vihreän energian investointitarpeet”, toteaa KPA Uniconin toimitusjohtaja Jukka-Pekka Kovanen.

”Kivenlahden uusi biolämpölaitos on tärkeä askel Espoo Clean Heat –ohjelmaamme, jonka tavoite on tuottaa kaikki kaukolämpö täysin hiilineutraalisti tällä vuosikymmenellä ja luopua kivihiilen käytöstä vuonna 2025. Biolämpölaitoksella korvataan Suomenojan voimalaitoksella pian suljettavan yhden hiiliyksikön lämmöntuotanto lähes kokonaan, kertoo Fortumin lämmitys- ja jäähdytysliiketoiminnan tuotannosta vastaava Panu Ahrnberg.

KPA Unicon panostaa voimakkaasti uusien energiaratkaisujen kehittämiseen ja näkee, että vastuullinen biomassajakeiden sekä kierrätyspolttoaineiden käyttäminen on iso osa tulevaisuuden energiapalettia, jonka avulla säästetään arvokkaita luonnovaroja, torjutaan ilmastonmuutosta sekä pidetään elinympäristö terveellisenä. On lisäksi huomioitava, että paikallisten hyötykäyttöön kelpaamattomien biomassa- ja energiajakeiden energiakäyttö vähentää fossiilisten tuontipolttoaineiden hankintaa ja tuo merkittäviä kansantaloudellisia etuja.

Fortum

Olemme johtava puhtaan energian yhtiö, joka kehittää ja tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja liittyen sähköön, lämpöön, jäähdytykseen ja resurssitehokkuuden parantamiseen. Tarjoamme myös asiantuntijapalveluita energia-alan yrityksille sekä ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaitamme tekemään järkeviä energiavalintoja. https://www.fortum.fi/

Lisätietoja antavat:

Panu Ahrnberg, tuotantojohtaja, Suomen lämmitys- ja jäähdytysliiketoiminta, Fortum, panu.ahrnberg@fortum.com

Jukka-Pekka Kovanen, toimitusjohtaja, KPA Unicon, 040 511 6234, jukka-pekka.kovanen@kpaunicon.com