Imatran Lämpö Oy | Kpa Unicon
Close

Imatra siirtyi bioenergian aikakauteen

Miltä kuulostaisi 20 prosenttia edullisemmat lämmityskulut? Entäpä se, että edun mahdollistaa siirtyminen kotimaiseen, vähäpäästöiseen bioenergiaan? Imatralla paikallisen lämpöyhtiön investoi uuteen lämpölaitokseen leikkasi kaukolämpöasiakkaiden päästöjä ja lämpölaskuja.

Imatran Lämpö Oy tuotti aina viime vuosiin saakka kaiken kaukolämpönsä Venäjältä tuodulla maakaasulla. Nyt, muutama vuosi myöhemmin, lämpölaitoksen kattilassa vesi kuumenee puupohjaisen biomassan voimalla. Samalla kaukolämmön tuotannossa syntyneet päästöt tippuivat kymmenesosaan ja kaukolämpöasiakkaiden lämpölaskut valtakunnan korkeimmista edullisimpien joukkoon.

Uuden lämpökeskuksen Imatralle toimitti KPA Unicon Oy. Kattilaitoksen kokonaistoimitus maksoi Imatran Lämpö Oy:lle noin 10 miljoona euroa ilman maanrakennus- ja perustustöitä.

Ilmasto kiittää 

Imatran Lämpö Oy on paikallinen lämpöyhtiö, joka tuottaa ja toimittaa kaukolämpöä sekä jakelee maa- ja biokaasua Imatran kaupungin alueella. Kaukolämpöverkosto kattaa ison osan alueen suurista liikerakennuksista sekä noin 50 prosenttia paikallisista kotitalouksista.

Uusi lämpökeskus rakennettiin korvaamaan maakaasua kaukolämmön lämmönlähteenä. Lämpökeskusta käytetään ympäri vuoden tuottamaan lämmittäjien perustarve, ja maakaasua käytetään enää kovimmilla pakkasilla tasaamaan energiankulutuksen huippuja.

Imatran Virasojalla sijaitseva laitos on merkittävästi lisännyt uusiutuvan energian osuutta kaukolämmön tuotannossa. Nyt kaukolämpöasiakkaiden hiilijalanjälki on keskimäärin 25 000 tonnia kevyempi kuin aiemmin. Määrä vastaa noin 2400 suomalaisen vuotuisia hiilidioksidipäästöjä.

Nykyaikaisen ja palamisen hallintaan optimaalisen teknologian ansiosta laitos ei myöskään tuota merkittäviä pienhiukkaispäästöjä.

”Kaukolämmön energialähteistä 95 prosenttia on alueen metsäteollisuuden sivutuotteita ja metsänhoidon tähteitä, jotka jäisivät muuten hyödyntämättä. Uuden biolämpökeskuksen myötä Imatralle saatiin ympäristöystävällisempi, kustannustehokkaampi ja edullisempi lämmön tuotantomuoto”, sanoo Imatran Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Vesa-Pekka Vainikka.

Viivan alla pelkkää plussaa

Uusi laitos on myös Imatran talousalueelle merkittävä: työllistävä vaikutus ulottuu polttoaineen hankintaan, käsittelyyn ja kuljetukseen sekä lämpölaitoksen käyttöön ja kunnossapitoon. Merkittävä osa kaukolämmön tuottamiseen kuluvasta rahasta jää nyt Suomeen ja iso osa siitä omaan maakuntaan. Etelä-Karjalassa on yksi Euroopan suurimmista metsäteollisuuden keskittymistä, minkä sivuvirtoja uusi lämpökeskus hyödyntää.

Lämpöyhtiön omistavan Imatran kaupungin kaupunginjohtaja Kai Roslakan mukaan kustannusten kohtuullistaminen oli yksi tärkeimmistä tavoitteista jo investoinnin valmistelussa. Myös yhteistyö alueen puunjalostusteollisuuden kanssa oli suunnitteluvaiheessa tärkeä suunnannäyttäjä.

”Huolellisesti valmistellun ja hyvin toteutetun investoinnin jälkeen voidaan sanoa oikeastaan kaikkien asetettujen tavoitteiden toteutuneen. Investoinnilla on ollut huomattava merkitys Imatran talousalueelle ja se on osaltaan parantanut elinvoimaisuuttamme.”

Kokoansa suurempi

KPA Unicon Oy toimitti Virasojan lämpökeskuksen avaimet käteen -pakettina. Se piti sisällään prosessilaitteet, rakennukset, asennustyöt sekä laitoksen käyttöönoton ja käyttökoulutuksen.

Laitokseen kuuluu kaksi 15 megawatin Unicon Biograte -kattilaa. Kyseessä on patentoitu kattilamalli, jossa on pyöreä arina ja tulipesä. Rakenteensa ansiosta kattilan lämpötila on tasainen ja siinä voidaan polttaa kosteampaa polttoainetta. Alun perin kattila on suunniteltu sahateollisuuden tarpeisiin, erityisesti kosteiden kuorien polttamiseen. Myös Virasojan lämpölaitoksella käytettävästä biomassasta yli puolet on vettä.

Lisäksi kummallakin kattilalla on oma sähkösuodatin ja savukaasupesuri. Sähkösuodattimien tehtävä on poistaa savukaasuista pienhiukkaset, ja savukaasupesurit ottavat hukkalämmön talteen. Lämmöntalteenoton ansiosta yhdestä savukaasupesurista saadaan parhaimmilla kolme megawattia tehoa.

Miljoonan euron edestä enemmän tehoa

Laitostoimituksen lisäksi KPA Unicon Oy tarjoaa Imatran Lämpö Oy:lle erillisen huoltosopimuksen puitteissa tukipalvelut läpi lämmityskauden sekä tarkastukset ja tarvittavat huoltotyöt vuosiseisakkien aikana.

Toiminnan vakiinnuttua Imatran Lämpö Oy tilasi KPA Unicon Oy:ltä myös suunnitelmat Virasojan kattiloiden tehon nostamiseksi. Alun perin 15 megawatin kattilat tuottavat tehonnoston jälkeen 17 megawattia per kattila eli yhteensä neljä megawattia enemmän tehoa. Vastaava neljän megawatin lämpökeskus maksaisi euroissa noin miljoonan.

Alun perin nimellisteholtaan 30 megawatin laitos tuottaa lämpöä nykyään parhaimmillaan 40 megawatin teholla, minkä ansiosta Imatran Lämpö Oy on voinut entisestään vähentää maakaasun käyttöä.


Virasojan biolämpökeskus, Imatra

Tilaaja: Imatran Lämpö Oy
Laitos: Unicon Biograte 30
Käyttöönotto: 12/2015
Alkuperäinen nimellisteho: 30 MV (2 x 15 MV)
Nimellisteho muutosten jälkeen: 34 MV (2 x 17 MV)
Savukaasun jälkikäsittely: sähkösuodatin ja savukaasupesuri
Käytettävät polttoaineet: kuori 70 %, metsäjakeet 30 %