Close

Maailman energiaongelmien ratkaisuun vaaditaan tehokkaat aivot, joten loimme sellaiset.

PlantSys® on suunniteltu laitoksen etäohjaukseen ja tukemaan automatisoitua energialaitosta. Innovatiivinen ohjelmistomme takaa reaaliaikaisen näkymän, turvallisen toiminnan sekä 24/7-tukipalvelut tuotannon tehokkuuden varmistamiseksi. Järjestelmän avulla voimme myös tarjota 24/7-tukipalveluita ja auttaa laitoksen operaattoreita ja päättäjiä tekemään parempia päätöksiä. Tekoälyavusteinen ennustava analytiikka ja ohjeistaminen parantaa laitoksen yleistä suorituskykyä.


Etäkäytettävä laitoksen valvonta- ja operointijärjestelmä

PlantSys Operointi tarjoaa visuaalisen ja helppokäyttöisen käyttöliittymän laitokseen. PlantSys Operointi on varmatoiminen ja Suomessa suunniteltu valvomo-ohjelmisto.

PlantSys Operointi on suunniteltu erityisesti etäkäytettäväksi, minkä ansiosta sitä voidaan yhtä aikaa käyttää useasta valvomopisteestä.

Erityistä huomiota on kiinnitetty siihen, miten laitoksen laitteiden tilat esitetään helppolukuisesti (mittausarvot, värit ja animaatiot). Käyttäjä voi avata laitteesta siihen liittyvän tarkemman tiedon, kuten mittaukset ja automaation ohjaus, mittauksen trendinäytöt ja hälytyksien asettelut.

Pääominaisuudet

 • Helppokäyttöinen, laajennettava ja avoin alusta mukautuu erikokoisiin puhtaan energian ratkaisuihin.
 • Reaaliaikainen tieto on käytettävissä trendeissä, hälytyksissä ja mittauksissa
 • Rajaton määrä mittaus- ja ohjauspisteitä, kattava liitettävyys laitosautomaatioihin: yli 150 tuettua automaatiojärjestelmää
 • Pohjautuu lujatekoiseen mobiiliteknologiaan – Jatkuvasti kehittyvä alusta – käytetty maailman laajuisesti
 • Reaaliaikaiset ja historiatrendit, hälytysten käsittely

Osta PlantSys Operointi, klikkaa KPA Unicon Store -verkkokauppaan.


Laitoksen tiedot aina saatavilla missä niitä tarvitset

Laitteet tuottavat äärettömän suuren määrän tietoa. PlantSys Raportointi auttaa sinua löytämään tärkeimmät tiedot ja arvot, joita tarvitset.

Koontinäkymät kasaavat tiedot, joista tilanne selviää vilkaisulla ja reaaliaikainen tieto on valmiina syvempää tiedon analysointia varten.

PlantSys Raportointi on saavutettavissa internetissä salatusti mille tahansa päätelaitteelle. Puhtaan energian ratkaisun prosessidata on saatavilla koko elinkaaresta.

Raportointipalvelussa esitetään keskeiset avainarvot tuntitasolla keskiarvoina. Tuntidatan ohella, järjestelmässä esitetään minuuttitason mittausdata.

Pääominaisuudet

 • Kustannustehokas, nopea ja helppo käyttöönotto melkein mihin tahansa energiatuotantolaitokseen
 • Laitoksen automaationtilanne tallennetaan kerran minuutissa ja nämä tiedot ovat käyttäjän saatavilla
 • Etukäteen määritellyt koontinäkymät yleisimpiin käyttötapauksiin kuten tuotannon- ja päästöjenseurantaan
 • Uusia kustomoituja koontinäkymiä on helppo tehdä käyttäjien pyynnöstä.
 • Taulukkonäkymä numeraalisille tiedoille ja tietojen vienti ulkoisiin järjestelmiin

Osta PlantSys Raportointi, klikkaa KPA Unicon Store -verkkokauppaan.


Älykäs ja ennustava mobiilikäytettävä kunnossapito

Parempi käytettävyys, alempi kustannus

Digitalisoitu kunnossapitoprosessi auttaa suorittamaan huolto-ohjelmat täsmällisesti, jolloin yllättävät vikaantumiset vähenevät ja käytettävyys paranee. Kun laitoksen laitteet dokumentoidaan sähköisesti ja huolto-ohjelmat määritellään työohjein, jää enemmän aikaa itse huoltotöiden suorittamiseen.

Laitteiden tärkeysluokittelu ja elinkaarilaskenta lisäävät läpinäkyvyyttä potentiaalisiin ongelmakohtiin.

Kunnossapidon ja käytettävyyden tunnusluvut perustuvat tehtyihin toimienpiteisiin ja antavat todellisen kuvan ratkaisujen elinkaaresta.

Pääominaisuudet

 • Laitekortisto järjestää laitteen tiedot, historian ja liitteet yhdeksi hallittavaksi elinkaareksi.
 • Jokaisella osapuolella on reaaliaikainen näkymä samaan dataan.
 • Huolto-ohjelmat perustuvat joko aikaan tai käyttöön. Tehokas työsuunnittelu ja etukäteen määritetyt työohjeet takaavat laadukkaan työn suorittamisen.
 • Työmääräimet muodostuvat tarpeen mukaisesti ja työjonojen ja -ryhmien avulla hallitset resurssoinnin.
 • Käytettävyyden tunnusluvut perustuen työsuorituksiin ja työkatkoihin.

Osta PlantSys Kunnossapito, klikkaa KPA Unicon Store -verkkokauppaan.


Digitalisoitu materiaalivirtojen hallinta

Seuraa ja hallitse materiaalivirtoja suoraan omasta älylaitteesta.

Tallenna saapuvat polttoaine-erät ja kirjaa uloslähtevät materiaalit. Intuitiivinen mobiilikäyttöliittymä varmistaa helpon käytettävyyden, jopa kuorma-autoissa.
Saapuvat ja lähtevät erät saadaan kirjattua järjestelmään poistumatta autosta.
Raportoinnin avulla varmistat, että vastaanotettavan polttoaineiden energiasisältö vastaa vaatimuksia.

Pääominaisuudet

 • Ohjattu työnkulku materiaalierien kirjaamiseen varmistaa tietojen oikeellisuuden.
 • Integroidaan laitosautomaatioon, jolloin voidaan automatisoida porttien avaaminen ja kuljettajan ohjaaminen polttoainevarastoon.
 • Punnitustulokset näkyvät reaaliaikaisesti älylaitteen näytöllä.

Osta PlantSys Materiaalivirrat, klikkaa KPA Unicon Store -verkkokauppaan.


Keskitetty laitoksen tapahtumien hallinta

Keskitetty laitoksen tapahtumien hallinta

Digitaalinen käyttöpäiväkirja helpottaa operaattorin arkea eikä laitoksen tapahtumat jää muistin varaan.

PlantSys Päiväkirja on palvelu, johon on nopea kirjata pienemmätkin huomiot, myös mobiililaitetta käyttäen suoraan kentältä. Suunniteltu ennen kaikkea korvaamaan laitoksen manuaalisesti täytettävät vihkot ja tiedostot. Kirjaukset näkyvät kaikille osapuolille läpinäkyvästi.

PlantSys Päiväkirja on helppokäyttöinen, nopea ottaa käyttöön, palvelu kannustaa operaattoreita kirjaamaan ja näin ollen parantaa tiedon saantia.

PlantSys Päiväkirja on saavutettavissa internetissä salatusti mille tahansa päätelaitteelle.

Pääominaisuudet

 • Tapahtumien nopea ja tehokas kirjaus
 • Kalenterinäkymä
 • Listanäkymä
 • Tapahtumien kirjaus useasta lähteestä kuten manuaaliset tapahtumat ja automaattiset kirjaukset PlantSys Kunnossapidosta, PlantSys Operoinnista (hälytykset ja asetusarvot) ja SMS hälytyksistä.


Haluatko tietää lisää?
Hyvinkään Lämpövoima valjastaa tekoälyn töihin

Hyvinkään Lämpövoima ja KPA Unicon ovat solmineet yhteistyöhankkeen tekoälypohjaisesta reaaliaikaisesta biolämpölaitoksen kunnonvalvonnasta.

Hyvinkään Lämpövoimalla on yli 1900 kaukolämpöliittymää, joilla lämmitetään yli 12 000 kotia. Näissä kodeissa asuu yli 35 000 hyvinkääläistä.

PlantSys® digitaalisen palvelualustan tekoäly laitetaan tulevalla lämmityskaudella tarkkailemaan Hyvinkään Lämpövoiman Veikkarin biolämpölaitoksen laitteita taukoamatta. KPA Unicon toimitti laitoksen vuonna 2015. Tekoälyyn liittyvä yhteistyöhanke on alkanut syksyllä 2021.

Lue asiakastarina kokonaisuudessaan

18 laitosta yhden raportointijärjestelmän alla

Oulun Seudun Sähkö PlantSys Raportoinnin lippulaiva.

Oulun Seudun Sähkö Oy otti vuonna 2019 käyttöön KPA Uniconin PlantSys Raportointi -järjestelmän. Järjestelmään liitettiin kaikki liitettävissä olevat Oulun Seudun Sähkön laitokset. KPA Uniconille järjestelmän toimitus oli yksi laajimmista PlantSys-palvelualustan historiassa.

”Raportoinnin lisäksi meillä on PlantSysin palveluista käytössä myös kunnossapito ja päiväkirja. Ne otettiin käyttöön samalla kertaa. Raportointi on meille päivittäisessä työssä näistä tärkein”, kertoo kaukolämmön tuotantovastaava Joni Pekkala Oulun Seudun Sähköltä.

Vanhimmat Oulun Seudun Sähkön laitoksista, jotka on liitetty PlantSys Raportointiin, ovat 90-luvun alkupuolelta ja uusimmat laitoksista ovat valmistuneet vuosina 2014–2015.

Lue asikastarina kokonaisuudessaan

Turku digitalisoi energiantuotantoaan

Artukaisten teollisuusalueelle Turkuun rakennettu uusi höyryntuotantolaitos on teollisen internetin voimannäyte: laitoksen materiaalivirtoja sekä raportointia hallitaan pilvipalvelun kautta täysin mobiilisti. Investoinnillaan Turku Energia Oy on parantanut höyryntuotannon toimintavarmuutta sekä tehokkuutta entisestään.

”Kaikki polttoainetoimitukseen liittyvät tapahtumat ja myös polttoaineen punnitustapahtuma hoidetaan nykyään mobiilisti. Lisäksi meille tulee ja meiltä lähtee leijupetihiekkaa, ulospäin lähtee myös sähkösuodattimesta tuleva lentotuhka sekä laitoksella syntyvä seulaylite. Nämä kaikki kirjataan PlantSysiin. Järjestelmään tullaan myöhemmin lisäämään myös jätevedet sekä nestekaasutoimitukset”, Lahtinen kertoo.

”Kaikki laitoksen data, mitä haluamme kerätä, löytyy PlantSysistä. Kaikki tieto kirjautuu järjestelmään automaattisesti ja on sieltä helposti raportoitavissa. Esimerkiksi päästö- ja tuotantoraportit voidaan tuottaa automaattisesti viranomaisia varten. Häiriötilanteissa järjestelmästä voidaan hakea tuotannon puolen mittariarvoja kullakin hetkellä, mikä helpottaa häiriön juurisyiden selvittämistä.”

Lue asiakastarina kokonaisuudessaan

PlantSys tukee lämmöntuotantoa palveluna Kokkolan Energialle

Laitos varustetaan KPA Uniconin digitaalisella PlantSys-palvelualustalla, jonka avulla laitoksen elinkaaren hallinta saadaan digitalisoitua ja läpinäkyväksi. Mobiilikäyttöiset polttoaine- ja kunnossapitopalvelut ovat saatavilla reaaliajassa ja tekevät laitoksen käytöstä helppoa sekä luotettavaa. Oikea-aikainen ja aina saatavissa oleva tieto laitoksen huolto- ja tuotantotilanteesta takaavat ennustettavuuden.

Etäkäytettävä PlantSys mahdollistaa laitoksen saumattoman liittämisen KPA Uniconin keskusvalvomoon, joka sijaitsee Haapavedellä. Keskusvalvomosta käsin KPA Unicon hoitaa päivittäisen operoinnin, ja mahdolliset manuaalista operointia vaativat vikatilanteet ratkotaan yhteistyössä paikallisen toimijan kanssa.

Lue asiakastarina kokonaisuudessaan

Maailman johtava teräsyhtiö ArcelorMittal luottaa myös PlantSys järjestelmään

ArcelorMittal on käyttänyt PlantSys järjestelmää jo vuosia Kazakstanin Temirtaun laitoksessa. Valinta on itsestään selvyys myös uuteen laitokseen Zenicassa Bosnia-Hertsegovinassa. KPA Unicon toimittaa toimittaa redundanttisen Plantsys -järjestelmän osana voimalaitoskokonaisuutta sekä käyttö- ja ylläpitopalveluita varmistamaan energiantuotannon korkean käytettävyyden ja toimivuuden.

Lue lisää toimituksestamme Zenicaan