Keravan Energia investoi energiatehokkuuteen ja päästöjen vähentämiseen | Kpa Unicon
Close

KPA Unicon ja Keravan Energian biovoimalaitosta operoiva tytäryhtiö Keravan Lämpövoima Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen Unicon Condenser -savukaasupesurista.

Unicon Condenser -savukaasupesuri tulee merkittävästi parantamaan olemassaolevan 80 MW:n biovoimalaitoksen energiatehokuutta ja alentamaan voimalaitoksen päästöjä. Savukaasupesurin ja sen apulaitteiden asennukset suoritetaan loppuvuodesta 2020 ja hankkeen luovutus on keväällä 2021.

Toimitukseen sisältyy uusimman teknologian mukaisen savukaasupesurin lisäksi mm. prosessilaiterakennus, uusi savupiippu, päästömittauslaitteisto sekä vedenkäsittelylaitos. Savukaasupesuri ottaa talteen savukaasujen hukkalämmön ja pesee savukaasuista epäpuhtauksia kuten hiukkas- ja rikkipäästöjä.

Vaikka Keravan biovoimalaitos hyödyntääkin jo valmiiksi uusiutuvia, hiilineutraaleja polttoaineita erilaisten puubiomassojen muodossa, investointi hukkalämmön talteenottoon pienentää voimalaitoksella poltettavan biomassan määrää ja näin madaltaa energiantuotannon ympäristövaikutusta sekä tuo säästöjä myös laitoksen ajotalouteen. Tuotantokustannusten alentamiseen liittyyn myös savukaasupesurin lauhteen hyödyntäminen voimalaitoksen lisäveden tuotantoon, jonka ansiosta energiantuotannonnon raakaveden kulutus tulee pienenemään.

”Savukaasulauhduttimen hankinta on yksi askel kohti strategiaamme täysin CO2-päästöttömästä energiantuotannosta. Panostamme kotimaisiin uusiutuviin polttoaineisiin ja pyrimme määrätietoisesti eroon fossiilisesta maakaasusta ja turpeesta. Kartoitamme myös muita hukkalämmön talteenoton mahdollisuuksia”, kertoo Keravan Energian toimitusjohtaja Jussi Lehto.

”Keravan biovoimalaitoksen savukaasupesuri on hieno esimerkki nykyaikaisen teknologian mahdollistamasta energiatehokkuusinvestoinnista, joka säästää niin elinympäristöä kuin rahaakin. Uuden savukaasupesurin johdosta biovoimalaitoksen aiemmin yli 100-asteiset savukaasut lauhdutetaan noin 50 asteeseen hyödyntäen hukkalämpö kaukolämmön tuotantoon. Samalla savukaasuista pestään pois tuhka- ja muut päästöjäännökset. Savukaasupesuri on siis myös panostus keravalaisten puhtaaseen elinympäristöön”, sanoo KPA Uniconin varatoimitusjohtaja Teemu Koskela.

Keravan Energia on vuonna 1906 perustettu paikallinen energiayhtiö, jonka toiminta-aluetta on koko Suomi. Sähkön ja lämmön lisäksi valikoimaamme kuuluvat mm. aurinkopaneeli- ja sähköisen liikenteen ratkaisut. Panostamme monipuoliseen energiavalikoimaan; omassa tuotannossa käytämme kotimaista uusiutuvaa biopolttoainetta, olemme investoineet tuuli- ja aurinkovoimaan sekä olemme mukana ydinvoimahankkeissa. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli n. 65,5 milj. euroa ja henkilöstömäärä 73. www.keravanenergia.fi

Lisätietoja antavat:

Jussi Lehto, toimitusjohtaja, Keravan Energia, p. 050 559 1815, jussi.lehto@keoy.fi

Teemu Koskela, varatoimitusjohtaja, KPA Unicon, p. 050 400 8721, teemu.koskela@kpaunicon.com