Close

Työterveys, työturvallisuus, ympäristö ja laatu

KPA Unicon sitoutuu johtamisjärjestelmässä esitettyjen menetelmien ja jatkuvan parantamisen avulla jatkuvaan asiakaskokemuksen parantamiseen. Lisäksi pyrimme vuosittaiseen laatukustannusten pienentämiseen ja toiminnan laadun parantamiseen, turvallisen työympäristön luomiseen sekä nollatason saavuttamiseen työtapaturmissa ja ympäristöonnettomuuksissa. Haluamme myös minimoida toimintamme, tuotteidemme ja palveluidemme negatiiviset ympäristövaikutukset. KPA Unicon haluaa olla parantamassa maailmaa edistämällä asiakkaidensa puhtaan energian ratkaisujen käyttöä ja näin pienentämään asiakkaidensa ympäristöpäästöjä.

Autamme asiakkaitamme:

 • Vähentämään energiantuotannon kaasumaisia, kiinteitä ja nestemäisiä päästöjä uusilla puhtaan energian ratkaisuilla.
 • Käyttämään nykyisiä energialähteitä vastuullisemmin tehostamalla ja parantamalla nykyistä energiantuotantoa.
 • Tekemään päätöksiä energiantuotannon ja päästöjen vähentämiseksi tarjoamalla asiantuntemuksemme asiakkaiden käyttöön.

Saavutamme HSEQ-politiikan mukaiset tavoitteet omalla toiminnallamme:

 • Varmistamalla turvallisen työympäristön kaikissa toimissamme, koulutuksen, ohjeistuksen ja yhteisesti sovittujen eettisten periaatteiden mukaisesti.
 • Panostamalla työhyvinvointiin varmistamalla joustavat työskentelytavat hyvässä työympäristössä osana osaavia asiantuntintajayhteisöjä, sekä varmistamalla koulutuksen, avoimen viestinnän ja valmentavan johtamisen avulla, että kaikki työntekijämme ovat päteviä suoriutumaan tehtävistään.
 • Osallistamalla ja kuulemalla työntekijöitä ja heidän edustajiansa työterveys- ja työturvallisuustyön kehittämisessä.
 • Jatkuvalla parantamisella hyödyntämällä asiantuntemusta, kokemuksesta oppimista ja avointa tiedon jakamista.
 • Kehittämällä jatkuvasti puhtaan energian ratkaisujamme vastaamaan yhä paremmin tulevaisuuden tarpeita sekä tekemällä rohkeasti aloitteita asiakkaiden energiantuotannon kehittämiseksi tehokkaaksi ja ympäristöystävälliseksi.
 • Tunnistamalla mahdolliset riskit, vaarat ja poikkeamat kaikissa yrityksemme toiminnoissa, sekä poistamalla ne tai hallitsemaan niitä.
 • Tunnistamalla oman toimintamme ja tuotantomme haitalliset ympäristövaikutukset, kuten hiilidioksidipäästöt, pienhiukkaspäästöt, ja energian ja materiaalien käyttö, sekä luomalla toimintatavat vaikutusten minimoimiseksi.
 • Kommunikoimalla avoimesti sidosryhmiemme kanssa varmistaaksemme HSEQ-politiikkamme, eettisten periaatteiden, standardiemme ja toimintamme ymmärtämisen.
 • Käyttämällä vain sellaisia yhteistyökumppaneita, joiden laatu-, ympäristö- ja työturvallisuustaso täyttävät eettiset periaatteemme ja tavoitteemme.
 • Sitoutumalla noudattamaan toimintaamme koskevia lakisääteisiä velvoitteita sekä täyttämään määritellyt vaatimukset ja menettelytavat.

HSEQ-politiikan ja yrityksen strategian tueksi on määritelty laatutavoitteet, jotka on esitetty prosessikuvauksissa, vuosittain tarkastettavat ympäristötavoitteet sekä työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin mittarit. Tavoitteiden toteutumista mitataan suorituskykymittaristolla, jonka tulosten perusteella tehdään korjaavia toimenpiteitä.