Johto | Kpa Unicon
Close

Hallitus

KPA Unicon -konsernin hallituksen keskeinen tehtävä on arvojen ja toimintaperiaatteiden hyväksyminen. Hallitus varmistaa, että yrityksen toimintaperiaatteet on kirjattu ja ne on jalkautettu. Hallitus omalla toiminnallaan varmistaa, että toimintaperiaatteet vastaavat yrityksen brändiä ja arvoa. Hallituksen tehtäviin kuuluvat myös vision konkretisointi, keskeisten tavoitteiden asettaminen ja strategian hyväksyminen.

Kasvomme

Pekka Kovanen
Hallituksen puheenjohtaja, Teollisuusneuvos

 • KPA Uniconin perustaja
 • Prounicon Oy:n pääomistaja
 • Toimi toimitusjohtajana vuosina 1990-2007
 • Laaja kokemus energiateknologian alalla
 • On työskennellyt useissa kansainvälisissä yrityksissä vuodesta 1977 lähtien

Pekka Hietala
Hallituksen jäsen

 • Sijoitusjohtaja Canelco Capital
 • KPA Unicon Group Oy:n osakkeenomistaja
 • Kokenut asiantuntija pääomasijoituksissa
 • Toimii hallituksen jäsenenä useissa suomalaisissa yrityksissä

Erkki Moisander
Hallituksen jäsen

 • LähiTapiolan pääjohtaja vuodesta 2007
 • Toiminut Kera Oyj:n toimitusjohtajana ja varatoimitusjohtajana vuosina 1987–1997
 • Toimii hallituksen jäsenenä useissa suomalaisissa yrityksissä
 • On työskennellyt KPA Unicon Oy:n hallituksen jäsenenä useita vuosia