Close

KPA Uniconin tiimimalli tekee asiakkaat ja työntekijät tyytyväiseksi

KPA Unicon on selättänyt isojen kansainvälisten yritysten perisynnin eli päätöksenteon hitauden. Byrokratiaa on taltutettu siirtämällä päätösvaltaa ylimmältä johdolta moniammatillisille asiantuntijatiimeille. Ratkaisu on vahvistanut yrityksen yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemisen kulttuuria. Ne ovat KPA Uniconin asiantuntijatyön vahvuuksia.

“Asiakastyytyväisyys on kasvanut huomattavasti näinä kahtena vuotena, joina olemme tiimimallia kehittäneet. Päätöksenteko ja siten koko toimintamme on nopeutunut”, KPA Uniconin toimitusjohtaja Jukka-Pekka Kovanen kertoo.

Tiimimalli perustuu pitkäjänteiseen henkilöstön kouluttamiseen ja sisäisten prosessien selkeyttämiseen. Mallia on hiottu myös ulkopuolisten asiantuntijoiden avulla muun muassa erilaisin valmennuksin. Tuloksena on osaamisen ja luottamuksen ympärille rakentunut toimintamalli.

“Työntekijämme ovat päässeet toimimaan itsenäisemmin ja kehittämään omaa erityisosaamistaan osana tiimiä ja asiakastyötä. Tämä näkyy vahvasti myös henkilöstötyytyväisyyskyselyissä. Samalla henkilöstön vaihtuvuus on hiipunut lähes täysin. Olemme panostaneet tähän paljon ja se on kannattanut”, Kovanen kiittelee.

Tiimimalli on KPA Uniconin voimavara

KPA Uniconilla on Suomessa yhdeksän suvereenia tiimiä, jotka ovat erikoistuneet hoitamaan erilaisia projekteja ja ratkaisemaan erilaisia haasteita. Maayksiköt toimivat saman mallin mukaisesti viidessä maassa ympäri maailman. Nämä 7‒14 asiantuntijaa sisältävät tiimit kulkevat asiakkaan mukana myynnistä toimitukseen ja palvelevat koko elinkaaren ajan.

Useiden eri alojen asiantuntijoiden ympärille rakennettu moniammatillinen tiimi varmistaa sen, että asiakkaan ei tarvitse etsiä osaamista muualta, vaan hanke pystytään pitämään yhtenä selkeänä ja hallittuna kokonaisuutena.

“Halusimme pois tilanteesta, jossa vastuuhenkilöt vaihtuivat sitä mukaa, kun projekti eteni. Uuden vaiheen alkaessa hankkeeseen piti rekrytoida ja perehdyttää uusia henkilöitä, ja monesti myös asiakkaat hankkivat toisesta firmasta täydentävää osaamista. Tilanne ei ollut mielekäs kenellekään”, Jukka-Pekka Kovanen kuvailee.

Nykymallissa tiimit pystyvät palvelemaan asiakasta yhden luukun periaatteella. Tiimillä on kaikki tarvittava osaaminen asiakkaan haasteiden ratkaisemiseen.

“Tiimimme on hitsautunut hyvin yhteen. Tunnemme oman osaamisemme suhteessa asiakkaan tarpeisiin ja tiedämme koko ajan mitä meidän tulee osata tulevaisuudessa. Yrityksen laatujärjestelmän selkeät prosessit ohjaavat työtä. Apua saamme aina tarvittaessa joko tiimin valmentajalta tai suoraan ylimmältä johdolta”, Charlie-tiimin projektipäällikkö Juuso Viskari kertoo.

Charlie-tiimissä työskentelee 13 asiantuntijaa, jotka toimivat 4 paikkakunnalla. Tiimin jäsenet hoitavat yhteydenpidon toisiinsa ja asiakkaisiin yleensä verkon yli. Tapaamisia järjestetään tarpeen mukaan toki myös kasvokkain. Työn toimivuuden edellytys on joka tapauksessa luottamus.

“Tiimimalliin siirtyminen on osoitus johdon luottamuksesta meitä asiantuntijoita kohtaan. Luottamuksen mukana tulee tietenkin suuri vastuu, mutta ilman kyttäämistä tai vahtimista. Toimintamalli on synnyttänyt tervettä kilpailuhenkeä tiimien välille, minkä ansiosta kukin tiimi haluaa parantaa omaa tekemistään ja toimia koko ajan tehokkaammin ja fiksummin. Se tarkoittaa sitä, että pidämme lupauksemme niin toisillemme kuin asiakkaillemme”, Charlie-tiimin EIC-asiantuntija Mikko Savolainen kiteyttää.

Nopea ja asiantunteva päätöksenteko KPA Uniconin strategian perusteella tiimit rakentavat vuosittain oman toimintasuunnitelmansa ja määrittävät tavoitteensa. Se on mahdollista siksi, että tiimeillä on valtuudet tehdä päätöksensä itsenäisesti. “Kun tiimi vastaa myös projektin myymisestä, tunnemme asiakkuuden kaikki vaiheet. Pystymme silloin toimimaan prosessiemme mukaisesti ja panostamaan suunnitteluun. Siksi pystymme myös itse parhaiten tekemään projektiin liittyvät päätökset ilman byrokratiaa. Asiakkaiden kallista aikaa ei tärväänny odottelemiseen”, Juuso Viskari lupaa. Tiimimallissa on panostettu erittäin paljon asiakasviestinnän selkeyteen ja aktiivisuuteen. Asiakkaalle on oltava aina selvää, kuka häntä auttaa missäkin asiassa. “Vaikka toimimme tiimeissä, toimintamme toki myös ylittää tiimirajat. Sparraamme toisiamme ja tarvittaessa hyödynnämme laajemmin koko talon osaamista”, Mikko Savolainen kertoo Tiimiin kuuluu myös tiimivalmentaja. Hän auttaa perustamisvaiheessa tiimin rakentamisessa ja sen toimintatapojen määrittämisessä. Sen jälkeen hän toimii tiimin sparraajana ja välittää viestejä tiimin ja ylimmän johdon välillä. Valmentajat ovat pitkän linjan konkareita, joilla on valmiudet auttaa tiimiä hankalimmissakin paikoissa. Neljätoista tiimiä – valitse omasi KPA Uniconilla toimii neljätoista itseohjautuvaa asiantuntijatiimiä. Tiimit ovat nopeita ja ketteriä ja niille on annettu paljon vastuuta ja päätösvaltaa. Onnistuneiden asiakkuuksien johdosta tiimit haluavat kasvaa entisestään. “Asiakkaidemme mielestä olemme onnistuneet tiimimallissa. Hankkeiden nopeutuminen näkyy myös asiakkaan päässä kustannuksissa. Samalla meidän henkilöstömme tyytyväisyys on kasvanut ja henkilöstön vaihtuvuus on lähestulkoon loppunut”, KPA Uniconin toimitusjohtaja Jukka-Pekka Kovanen kiittelee.