Puhdasta energiaa Norrköpingin kaukolämpöverkkoon | Kpa Unicon
Close

E.ON Värme Sverige

E.ON Värme Sverige ja KPA Unicon ovat allekirjoittaneet sopimuksen 70 MW:n Unicon WT70 bioenergialaitoksen toimituksesta. Laitos toimii kaukolämpöverkon huippu- ja varalaitoksena Norrköping Ingelstassa, Ruotsissa ja korvaa nykyisen öljykäyttöisen laitoksen. Tulevana optiona on toinen 70 MW kattila sekä pellettijärjestelmä. Laitos luovutetaan asiakkaalle alkuvuodesta 2022.

Edistyksellisen teknologiaratkauisun ansiosta laitoksessa on mahdollista polttaa jopa kuutta erilaista polttoainetta, joista neljä on erilaisia nestelmäisiä biopolttoainejakeita ja sen lisäksi laitoksella on  valmius polttaa puupellettejä sekä varapolttoaineena kevyttä polttoöljyä. Tämä antaa tarvittavaa joustavuutta sekä huoltovarmuutta tuottaa energiaa kulloinkin parhaiten saatavilla olevista polttoaineista.

Toimitus kattaa Unicon WT70-kattilasaarekkeen laitteineen ja automaatioineen, typenoksidien puhdistus- (SNCR) sekä hiukkaspuhdistusjärjestelmän (letkusuodattimen) ja savupiipun. Laitoksen päästöjä tarkkaillaan jatkuvalla päästömittauksella ja savukaasujen edistyksellisetpuhdistusjärjestelmät varmistavat laitoksen ympäristöystävällisyyden. Laitoksen tuleekin täyttää kaikkein tiukimmat päästövaatimukset. Asiakas vastaa laitoksen maa- ja perustustöistä sekä rakennuksesta. Laitoksen rakentamisessa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota ilmaston lisäksi sen muihinkin ympäristövaikutuksiin, esimerkiksi  laitoksen meluntorjuntaan tullaan kiinnittämään erittäin paljon huomiota.

”Olemme iloisia E.ONin luottamuksesta KPA Unicon Oy:n monipolttoainetta käyttävän laitoksen valinnasta tässä kokoluokassa. Ratkaisullamme korvataan merkittävä määrä fossiilista polttoainetta tiukat ympäristövaatimukset huomioiden. Ruotsissa on kiinnostus ratkaisujamme kohtaan kasvanut ja haluamekin tarjota naapureillemme BAT-tekniikkaa, suomalaista laatua”, sanoo Timo Valkeinen, asiakkuusjohtaja, Scandinavia, KPA Unicon.

E.ON

E.ON on kansainvälinen, yksityisomistuksessa oleva energiatoimittaja, jonka päätoimipaikka sijaitsee Saksassa Essenissä, ja sillä on noin 43 000 työntekijää. E.ON keskittyy selkeästi kolmeen vahvaan ydinliiketoimintaan – energiaverkkoihin, asiakasratkaisuihin ja uusiutuviin energialähteisiin – tavoitteena olla energia- ja asiakasratkaisujen kumppani. https://www.eon.com/en.html

Lisätietoja antaa:

Timo Valkeinen, KPA Unicon, puh. 050 361 5165, timo.valkeinen@kpaunicon.com