Close

Haastavien polttoaineiden käsittely teknologian avulla.

Typen oksidien vähentäminen

Meillä on ratkaisu typen oksidien vähentämiseen (de-NOx), joka saavutetaan selektiivisellä ei-katalyyttisellä pelkistämisellä (SNCR), jossa ammoniakkia tai ureaa ruiskutetaan suoraan tulipesään. Yksi SNCR-tekniikan suuri etu on, että katalysaattoria ei tarvita, mikä alentaa NOx-pelkistyksen kustannuksia. SNCR:n avulla saavutetaan riittävä NOx-pienennys samalla kun poltetaan haastavia polttoaineita.