Vastuullisuus - ihmiset - työturvallisuus | Kpa Unicon
Close

Turvallinen työympäristö on jokaisen oikeus

Työturvallisuuden jatkuvan kehityksen takaaminen yhteistyöllä

Me KPA Uniconilla välitämme työntekijöistämme, ja työturvallisuuden jatkuva parantaminen on tärkeä osa jokapäiväistä toimintaa.

Turvallinen työympäristö rakentuu koulutuksen, ohjeistuksen ja yhteisesti sovittujen toiminnan periaatteiden avulla. Pyrimme takaamaan turvallisen työympäristön perehdyttämällä jokaisen työntekijämme, kumppanimme ja vierailijamme turvallisuuteen työmaillamme ja velvoittamalla työntekijämme noudattamaan turvallisuusohjeitamme.

Turvallinen työympäristö kuuluu kaikille, ja me KPA Uniconilla haluamme kehittää tätä yhdessä. Seuraamme työturvallisuutta edistävän toiminnan vaikuttavuutta mittaamalla tapaturmataajuutta ja seuraamalla sairaspoissaolojen, sekä tehtyjen läheltä piti -havaintojen ja turvallisuushavaintojen määrää. Tavoittelemme aina nollatasoa vuosittaisissa tapaturmissa toiminnassamme.

Olemme sitoutuneet edistämään työturvallisuutta:

  • Jatkuvalla toiminnan kehittämisellä ja avoimella viestinnällä
  • Kehittämällä työturvallisuuteen liittyviä sisäisiä raportointikäytäntöjä
  • Kehittämällä jatkuvasti ennakoivaa työturvallisuustoimintaa
  • Kuuntelemalla työntekijöitämme ja kannustamalla heitä tekemään työturvallisuuteen liittyviä aloitteita
  • Viestimällä turvallisuuden tärkeydestä alihankkijoillemme, sekä seuraamalla myös alihankkijoiden tapaturmia, läheltä piti -tilanteita ja turvallisuushavaintoja työmaillamme

Lue lisää:

Uutiset ja media