Close

Kiertotalouden edistäminen

Uusiutuvien energianlähteiden käytön ja laitosten hyötysuhteen maksimointi

Edistämme toiminnallamme ja ratkaisuillamme energian ympäristöystävällistä ja kestävää tuotantoa, sekä kiertotaloutta. Meille kiertotalouden edistäminen koostuu kahdesta asiasta: fossiilisten polttoaineiden korvaamisesta uusiutuvien energianlähteiden käytön edistämisellä ja energianlähteiden tehokkaan käytön jatkuvasta parantamisesta.

Tuottamamme energiantuotantolaitokset hyödyntävät uusiutuvia energianlähteitä, pääasiassa biopohjaisia polttoaineita ja kierrätyspolttoaineita kiinteässä, nestemäisessä ja kaasumaisessa muodossa.

Aina ei kuitenkaan ole järkevää rakentaa uutta, jonka vuoksi olemme auttamassa energiantuottajia siirtymään kestävämpään energiantuotantoon uusimalla vanhoja energiantuotantolaitoksia ja tarjoamalla laitosten elinkaarta pidentäviä palveluita. Auttamalla asiakkaitamme päästöjenhallinnassa modernisoimalla vanhaa ja edistämällä laitosten pitkäikäisyyttä saamme olla mukana vähentämässä energiantuotannon päästöjä maailmanlaajuisesti ja parantamassa yhteisöjen elämänlaatua paikallisesti.

Uusiutuvien energianlähteiden käyttö ei riitä meille, vaan teemme työtä jatkuvasti tehdäksemme energiantuotannosta mahdollisimman tehokasta. Kehitämme jatkuvasti digitaalisia ratkaisujamme, joiden avulla takaamme laitostemme tehokkuuden, suorituskyvyn, hyötysuhteen ja käytettävyyden maksimoinnin.

Lue lisää:

Uutiset ja media