Close

Uusiutuva energia

Puhtaan energian käytön edistäminen intohimona

Intohimomme on olla mukana edistämässä uusiutuvan energian käyttöä jatkuvasti kehittämällä tarjoamiamme energiantuotantoratkaisuja ja palveluita. Teemme joka päivä työtä, jotta voimme olla mukana vahvistamassa ja helpottamassa puhtaan energian tuotantoa kaikkialla maailmassa.

Nykypäivänä biomassan käyttö energianlähteenä tarkoittaa usein sivu- ja jätejakeiden kuten metsätähdehakkeiden, sekä puunjalostusteollisuuden sivuvirtojen, purun ja kuoren hyödyntämistä. Energian alkuperänä hyödynnämme:

  • kiinteissä kierrätyspolttoaineissa yhdyskunta-, yritys- tai teollisuuspohjaisia polttokelpoisia jakeita kuten muovijakeita, sekä purkujakeita ja agro-pohjaisia polttoaineita.
  • nestemäisiä kierrätysjakeita kuten biotuotetehtaiden sivuvirtoina syntyviä bioöljyjä.
  • kaasumaisia kierrätyspolttoaineita, joihin lukeutuvat metallijalostuksen sivukaasuvirrat kuten masuuni- ja koksiuunikaasut.

Räätälöimällä tuotteitamme asiakkaan tarpeisiin olemme edistämässä sitä, ettei hyödyntämiskelpoisesta biomassasta ja jätejakeista synny hyödytöntä jätettä.

Lue lisää:

Uutiset ja media