Close

Uskomme kestävän huomisen rakentamiseen

yksi energiaratkaisu kerrallaan

Katsomme KPA Uniconilla tulevaisuuteen ja haluamme toimia suunnannäyttäjänä kestävien energianratkaisujen puolesta. Teemme jatkuvasti työtä, jotta voimme olla mukana vähentämässä riippuvuutta fossiilisista polttoaineista maailmanlaajuisesti. Tavoitteenamme on edistää vastuullista, ympäristöystävällistä ja taloudellisesti kannattavaa energiantuotantoa.

Haluamme olla vastuullinen toimija, yhteistyökumppani ja työnantaja. Uskomme, että voimme samalla tehdä hyvää maailmalle edistämällä uusiutuvien energianlähteiden tehokasta käyttöä ja tuoda tätä kautta myös arvoa kumppaneillemme ja asiakkaillemme. Työantajana panostamme työhyvinvointiin ja työskentelemme turvallisen ja terveellisen työympäristön luomisen eteen.

Kehitämme jatkuvasti toimintamme vastuullisuutta. Laadun, ympäristön sekä työterveyden ja -turvallisuuden johtamisjärjestelmämme on ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45 001 -standardien mukainen, sekä sertifioitu.

Olemme määritelleet eettiset periaatteemme, sekä työturvallisuutta, työterveyttä, ympäristöä ja laatua käsittelevän HSEQ-politiikan. Nämä kattavat kaiken vaatimustenmukaisuudesta, sekä reilun ja kestävän yritystoiminnan harjoittamisesta ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, turvallisuuden asettamiseen etusijalle, ja ympäristön hyvinvoinnin edistämiseen. Viestimme arvoistamme ja vastuullisen toiminnan tärkeydestä avoimesti kaikille sidosryhmillemme.

Olemme sitoutuneet edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Näistä tavoitteista meille oleellisimpia ovat edullista ja puhdasta energiaa (tavoite 7); kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja (tavoite 9); ihmisarvoista työtä ja talouskasvua (tavoite 8) ja ilmastotekoja (tavoite 13).

Joka kolmas vuosi suoritamme olennaisuusarvioinnin sisäisille ja ulkoisille sidosryhmillemme. Asetamme vastuullisuustavoitteita olennaisten teemojen ympärille ja raportoimme edistymisestä vuosittain.

Sitoumuksemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

Uskomme kestävään huomiseen. Näin me teemme oman osamme.

Lue lisää:

Uutiset ja media