Energy for Good. | Kpa Unicon
Close

Vi tyglar energin för att göra gott

Vi levererar morgondagens energilösningar i dag.

What's new? Ny ägare för KPA Unicon Group - Affärsgruppen Partnera Oyj har idag, den 28.4.2021, gått med på att förvärva majoriteten av KPA Unicon-koncernen.

Case

Ända sedan 1990 har KPA Unicon varit en främjare och förespråkare av ren, förnybar energi.

Vår dröm är att minska världens beroende av fossila bränslen. Vår vision, vårt arbete och vårt samarbete med globala partners är nu på väg att göra förverkliga vår dröm. Vi vill tygla energin för att göra gott. Vi tror att vi kan lyckas med det genom att stärka och underlätta produktionen av ren energi överallt…