Energy for Good. | Kpa Unicon
Close

Vi tyglar energin för att göra gott

Vi levererar morgondagens energilösningar i dag.

What's new? KPA Unicon levererar en värmeanläggning för förnyelsebara biobränslen till Arlanda flygplats. - Swedavia AB och KPA Unicon har tecknat avtal om leverans av en Unicon WT30 MW bioenergianläggning till Kolstamrådet vid Stockholm Arlanda Airport.

Case

Ända sedan 1990 har KPA Unicon varit en främjare och förespråkare av ren, förnybar energi.

Vår dröm är att minska världens beroende av fossila bränslen. Vår vision, vårt arbete och vårt samarbete med globala partners är nu på väg att göra förverkliga vår dröm. Vi vill tygla energin för att göra gott. Vi tror att vi kan lyckas med det genom att stärka och underlätta produktionen av ren energi överallt…