Close

Vi har förbundit oss till att främja miljövänligheten

Våra ansvarsfulla energilösningar främjar en välmående miljö

Vi har förbundit oss till att främja miljövänligheten bland våra kunder och inom vår egen verksamhet. Vi beaktar miljöeffekterna av vår verksamhet och strävar hela tiden efter att göra vår verksamhet bättre. För att garantera detta har vi ett miljösystem som certifierats enligt standarden ISO 14001.

Vårt miljöarbete grundar sig på främjande av en frisk miljö genom nya innovativa lösningar för ren energi och genom att tala för ren energi, samt på att minimera skadorna på miljön genom att utvärdera och kontrollera miljöeffekterna av vår egen verksamhet.

Våra ansvarsfulla energilösningar främjar en välmående miljö genom att möjliggöra användning av förnybara bränslen, använda energi från avfall samt minska de skadliga utsläppen i luften.

Vi kan i betydande utsträckning främja en renare morgondag genom att hela tiden utveckla våra lösningar för energiproduktion, våra digitala lösningar för att förbättra resurseffektiviteten samt våra livscykeltjänster.

Varje år ställer vi upp miljömål för vår verksamhet, och med hjälp av dem följer vi utvecklingen av hållbarheten i vår verksamhet.

Vårt miljöarbete

Innovationer

i fråga om lösningar för förnybar energi

Påverkansarbete

för att göra användning av förnybar energi mer allmän

Ökad miljövänlighet

 i den egna verksamheten

Hållbarhet i den dagliga verksamheten

Målet är en hållbar förändring i den egna verksamheten

Läs mer:

Nyheter och media