Close

Främjande av cirkulär ekonomi

Användning av förnybara energikällor och maximering av anläggningars verkningsgrad

Genom vår verksamhet och våra lösningar främjar vi miljövänlig och hållbar energiproduktion samt cirkulär ekonomi. Främjande av cirkulär ekonomi innebär för oss två saker: att ersätta fossila bränslen genom att främja användning av förnybara energikällor och kontinuerlig effektivisering av användningen av energikällor.

De energiproduktionsanläggningar som vi producerar använder förnybara energikällor, huvudsakligen biobaserade bränslen och återvunna bränslen i fast form, vätskeform eller gasform.

Det är dock inte alltid förnuftigt att bygga nytt, och därför hjälper vi också energiproducenter att övergå till en hållbarare energiproduktion genom att förnya gamla energiproduktionsanläggningar och erbjuda tjänster som förlänger anläggningarnas livscykel. Genom att hjälpa våra kunder att kontrollera sina utsläpp genom att modernisera det gamla och se till att anläggningarna håller länge kan vi vara med och minska utsläppen från energiproduktionen på ett globalt plan samt förbättra samhällens livskvalitet på lokal nivå.

Att använda förnybara energikällor räcker inte för oss, utan vi arbetar kontinuerligt för att göra energiproduktionen så effektiv som möjligt. Vi utvecklar hela tiden våra digitala lösningar, genom vilka vi garanterar att våra anläggningars effektivitet, prestanda, verkningsgrad och tillgänglighet maximeras.

Läs mer:

Nyheter och media