Close

Vi tror på byggande av en hållbar framtid

en energilösning i taget

Vi på KPA Unicon ser framåt och vill vara en vägvisare i fråga om hållbara energilösningar. Vi arbetar hela tiden för att kunna bidra till att minska beroendet av fossila bränslen på det globala planet. Vårt mål är att främja en ansvarsfull, miljövänlig och ekonomiskt lönsam energiproduktion. 

Vi vill vara en ansvarsfull aktör, samarbetspartner och arbetsgivare. Vi tror att vi samtidigt kan göra gott för världen genom att främja effektiv användning av förnybara energikällor och därigenom även skapa värde för våra samarbetspartner och kunder. Som arbetsgivare satsar vi på välbefinnande i arbetet och arbetar för att skapa en trygg och hälsosam arbetsmiljö.

Vi utvecklar hela tiden ansvarsfullheten i vår verksamhet. Vårt ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vårt nästa mål är att få vårt system för hälsa och säkerhet i arbetet certifierat enligt standarden ISO 45001.

Vi har fastställt våra verksamhetsprinciper samt en HSEQ-policy för arbetssäkerhet, arbetshälsa, miljö och kvalitet. Vi kommunicerar öppet om våra värderingar och betydelsen av en ansvarsfull verksamhet till alla våra intressentgrupper.

Läs mer:

Nyheter och media