Close

Förnybar energi

Vår passion är att främja användning av ren energi

Vår passion är att vara med och främja användning av förnybar energi genom att kontinuerligt utveckla våra energiproduktionslösningar och tjänster. Vi arbetar varje dag för att kunna vara med och stärka och underlätta produktionen av ren energi överallt i världen.

I dagens läge innebär användning av biomassa som energikälla ofta användning av sido- och avfallsfraktioner, såsom flis gjort på rester från skogsindustrin, eller sidoströmmar från träförädlingsindustrin, sågspån och bark. Som energikällor använder vi

  • i fast återvunnet bränsle brännbara fraktioner från samhällen, företag eller industrier, exempelvis plastfraktioner, rivningsfraktioner och agrobaserade bränslen.
  • återvinningsfraktioner i vätskeform såsom biobaserade oljor, som ofta uppstår som sidoströmmar vid produktion av biobaserade produkter.
  • återvunna bränslen i gasform, inklusive sidogaser från metallförädling, exempelvis från masugnar och koksugnar.

Genom att skräddarsy våra produkter enligt kundens behov bidrar vi till att biomassa och avfallsfraktioner som kan användas inte blir till oanvändbart avfall.

Läs mer:

Nyheter och media