Close

Joni Räsänen tar över som chef för digi

PlantSys ® fjärrstyrning av en anläggning och för att stödja en automatiserad energianläggning. Vår innovativa programvara ger en realtidsvy, säker drift och supporttjänster 24/7 för att säkerställa produktionseffektivitet. Systemet ger oss också möjlighet att tillhandahålla tjänster dygnet runt som hjälper anläggningsoperatörer och beslutsfattare att fatta bättre beslut. AI-assisterad prediktiv analys och vägledning förbättrar den övergripande prestandan för en anläggning.

“Vi tar följande utvecklingssteg inom digitala tjänster under ledning av en inspirerande och kompetent ledare, som vill lyssna på behoven hos våra kunder. Därför har vi utsett Joni Räsänen att ansvara  för KPA Unicons digitala tjänster i framtiden, säger Jukka-Pekka Kovanen, VD, KPA Unicon.

“Jag är mycket entusiastisk rörande utveckling av den digitala vägen av KPA Unicon och dess kunder. Liksom många andra sektorer står energiproduktionen inför en stor utmaning. Ren energi behövs allt mer och produceras effektivare, säger Joni Räsänen, Digital Director, KPA Unicon.

KPA Unicons digitala serviceplattform, PlantSys, har på tio år utvecklats till en stabil och heltäckande lösning. PlantSys moduler används redan i nästan 100 enheter runt om i världen. Utvecklingsarbetet har inte upphört under åren och nya funktioner släpps till kunder och partners på månadsbasis. Det nuvarande AI-projektet ger helt nya fördelar för energiföretag, något som sådana system aldrig har varit vana att se tidigare.

– Min nya roll på KPA Unicon ger mig möjlighet att se och utveckla digitaliseringen med ett bredare perspektiv. Vill du utbyta idéer är du välkommen att kontakta oss, fortsätter Joni Räsänen.

Mer info om

Joni Räsänen, Digital Director, KPA Unicon, tel:+358407792458, joni.rasanen@kpaunicon.com