KPA Unicon hade under sommaren och i början av hösten över 100 underhållsprojekt på anläggningar | Kpa Unicon
Close

Underhållsprojekten sysselsatte KPA Unicon inklusive underleverantörer runt om i Finland.

Några underhållsprojekt utfördes på anläggningar i Sverige och i Kroatien. Den brådaste säsongen för underhållsprojekten inföll som normalt i juli–augusti. Trots coronapandemin kunde arbetena utföras tryggt enligt tidsplanen.

”Numera påbörjas säsongen redan i maj och pågår till september, ibland till oktober. Tidigare genomfördes underhållsprojekten ofta i juni, juli och augusti. Denna förändring beror på ett lite varmare klimat”, berättar underhållsmontören Eero Nurkkala. Nurkkala jobbade med cirka 15 underhållsprojekt under sommaren.

KPA Unicon utför underhåll på till exempel pannor, transportörer, bränslehanteringen och anordningar för aska, det vill säga nästan alla delar mellan bränslestation och skorsten i en anläggning. Utöver de typiska basunderhållsprojekten arbetade man med några mera krävande objekt under sommarsäsongen.

Basunderhållsprojekten gick ut på bland annat att byta rosterplattor och lager i rosterbordet i Biograte-pannor samt reparera bränsle- och askanordningar. De mera krävande underhållsprojekten omfattade till exempel reparation av överhettare och ändringsarbeten på pannans tryckstomme. Underhållsarbeten utfördes även på andra pannor än de som levererats av KPA Unicon och dess föregångare.

”Underhåll utfördes huvudsakligen på pannor för fasta bränslen, men en del underhåll utfördes även på gas- och oljepannor”, säger Titta Rantonen. Rantonen ansvarar för resursering till underhållsprojekten hos KPA Unicon.

Utöver de entreprenader som planerats i förväg sysselsatte kundernas oväntade underhållsbehov företaget något mera denna sommar enligt Nurkkala.

Nästa sommar planeras som bäst

KPA Unicon tillhandahåller tjänsten livslängdsanalys för äldre anläggningar. I tjänsten ingår en utredning av anläggningens nuskick och underhållsbehoven i olika system. Enligt Nurkkala har kunderna tagit emot tjänsten bra.

”I år har vi utfört en del preventivt underhåll på olika anläggningar och på samma gång har vi kartlagt vad som behöver göras vid ett anlägningen. Utifrån kartläggningen tar vi fram en rapport om vad som behöver åtgärdas direkt, inom tre år eller senare. Detta arbete pågår ständigt.”

Nästa sommars underhållssäsong planeras som bäst. Under vintermånaderna kartlägger kundserviceteamen underhållsbehoven tillsammans med underhållsingenjörerna. I mars–april görs en grov kalkylering av resursbehovet för alla objekt och kalkylerna preciseras under våren. Hur mycket tid som reserveras för underhållet vid en anläggning beror på underhållsobjektet och arbetsmängden.

”Till basunderhållsprojekt tilldelar vi så pass mycket resurser att arbetet kan utföras inom ungefär en vecka. Sällan pågår produktionsstoppen längre än så. Den längsta entreprenaden tog tre veckor i sommar”, säger Rantonen.

KPA Unicon genomför underhållsprojekt tillsammans med lokala, tillförlitliga och långvariga underleverantörer.

”Under veckorna i juli jobbade vi med flera entreprenader samtidigt. För dessa bokade vi via vårt samarbetsnätverk  de bästa experterna för varje objekt.”

Mera information

Resursplanerare Titta Rantonen, titta.rantonen@kpaunicon.com , tel:+358404868661

Försäljningschef Christer Rosendahl, christer.rosendahl@kpaunicon.com tel:+46707702310

Som ett tillägg till underhållstjänsterna lanserar KPA Unicon i januari en nätbutik med reservdelar för rostrar, underhålls- och livslängdstjänster samt olika digitala tjänster för plattformen PlantSys. Nätbutiken öppnas den 4 januari 2021.