KPA Unicon Store är öppen för kunder 4.1.2021 | Kpa Unicon
Close

Nu kan du enkelt köpa reservdelar och tjänster på nätet

KPA Unicons nätbutik ger kunderna tillgång till reservdelar och tjänster för energilösningarna oavsett tid och plats. Butiken betjänar kunder världen över.

Nätbutiken som nu lanseras är en ny etapp för KPA Unicon som levererar rena energilösningar. Motsvarande nätbutiker är sällsynta i energibranschen.

”Vår ambition är att utveckla marknaden med nya idéer och leda diskussionen. Även kundresponsen har varit central för utvecklingen. För våra kunder vill vi tillhandahålla den bästa kundupplevelsen och visa att vår verksamhet är transparent på riktigt”, säger Joni Räsänen,  KPA Unicons digitala direktör.

Nätbutikens sortiment innehåller i nuläget utöver reservdelar såsom roster även ett stort utbud av underhålls- och livslängdstjänster samt olika digitala tjänster, som grundas på KPA Unicons PlantSys-plattform. I nätbutiken kan kunden läsa mera om tjänsternas innehåll och om leveranserna.

Alla kan även utan inloggning se produkternas och tjänsternas priser och lagersaldon. Dessutom kan kunderna följa sin beställning i nätbutiken ända till leveransen. Att ta kontakt är mycket enkelt för kunden.

”Vi har paketerat tjänsterna och reservdelarna till tydliga helheter och även leveranskedjan är tydlig. På så vis kan vi betjäna befintliga och nya kunder via en enkel digital beställningskanal”, berättar projektchefen för nätbutiken, Anna Korhonen.

Kunderna med i utvecklingsarbetet

Inom KPA Unicons reservdels- och tjänsteverksamhet ligger fokus enligt Räsänen för närvarande på nya projekt inrikes. Nätbutiken är ett sätt att aktivera den befintliga kundkretsen bland annat i Norden, Baltikum och Ryssland samt att stärka företagets position på marknaden i Sverige.

Reservdelsutbudet i nätbutiken är till en början riktat till en begränsad målgrupp, men utbudet kommer att breddas redan under våren.

”Vi utvecklar ständigt butiken och kommer att utöka reservdels- och tjänsteutbudet i butiken för att nå en allt större del av vår kundkrets”, säger Räsänen.

KPA Unicons kundrelationsteam ansvarar för reservdels- och tjänsteleveranserna i samarbete med lager- och logistikfunktionerna. Kundservicen betjänar fortfarande alla kunder även per telefon och e-post.

”Vi önskar att våra kunder aktivt deltar i utvecklingen av nätbutiken och utnyttjar möjligheterna i butiken. Våra kunder kan till exempel beställa produkter precis när det passar dem”, beskriver Korhonen.

KPA Unicon Store-webbutiken finns på www.store.kpaunicon.com

Mera information ges av:

Anna Korhonen, utvecklingschef, KPA Unicon, anna.korhonen@kpaunicon.com, tel:+358440930909

Joni Räsänen, digidirektör, KPA Unicon, joni.rasanen@kpaunicon.com, tel_+358407792458