Close

Haapajärven Lämpö Oy:s nya biohybidanläggning togs i drift i slutet av år 2020. Stadens storslagna landmärke i eldig orange effektiverar den cirkulära ekonomin i regionen och producerar den förmånligaste fjärrvärmen i Finland.

KPA Unicon levererade en pannor till den nya värmeanläggningen i Haapajärvi. Det var fråga om en delleverans, eftersom Haapajärven Lämpö separat skaffade jordbyggandet och anläggningsbyggandet samt övrig kringutrustning till anläggningen, såsom bränsleintag och kondensorutrustning för rökgas.

KPA Unicons leverans inkluderade en panna med virvelbäddstekniken Unicon Renefluid samt kringutrustning, montering och idrifttagning. Effekten i pannan är 20 megawatt (MW). Dessutom opereras och övervakas anläggningen med KPA Unicons digitala PlantSys-system. Övervakningen av Haapajärvi Lämpös alla tre värmeanläggningen sköts nu från övervakningscentralen i den nya biohybridvärmeanläggningen.

”Leveransen var relativt kompakt och passade oss bra. Kunden hade en central roll i leveransen, eftersom de är drivna och professionella och har erfarenhet som samlats under årens lopp. Det här var en prisvärd lösning för dem”, säger KPA Unicons säljchef Esa Kukkonen.

Den nya biohybridanläggningen ersätter en äldre värmeanläggning som är över 30 år. Den äldre anläggningen blir kvar som reserv- och toppanläggning. Också den anläggningen levererades av KPA Unicon.

”Vi känner KPA Unicon och de känner oss. Samarbetet löper smidigt”, säger Janne Alpua, verkställande direktör för Haapajärven Lämpö.

Den bästa tekniken

Anläggningsleverantören valdes genom en offentlig konkurrensutsättning. Enligt Alpua viktades konkurrensutsättningen bland annat med bränslerelaterade kriterier. 80–85 procent av anläggningens energikällor kommer direkt från sågverket Hasa Oy som finns på granntomten i Haapajärvi.

Som bränsle används bifraktioner av produktionen vid sågverket; i huvudsak bark av barrträd, men också sågspån och flis som bildas på sågverket. Bränslet som kommer direkt från sågverket är fuktigt vilket medför utmaningar för bränningen.

De pannor som använder bifraktioner från sågverk som bränsle är vanligen pannor med roterande ugn och de är designade för fuktiga bränslen. I Haapajärvi stannade man emellertid för en lösning med virvelbädd.

”I Haapajärvi distribueras värmen i två riktningar: till sågverket och till stadens tätortsområde. När förbrukaren är ett stort sågverk varierar belastningen kraftigt. Virvelbäddstekniken svarar bättre på den varierande belastningen än ugnstekniken”, säger Kukkonen.

I Haapajärvi är bränslets fuktighet i genomsnitt 55–63 procent. Därför lade man till en förvärmare för bränningsluften i pannan, det vill säga en så kallad luvo (luftvorwärmer).

”Bränningsluften förvärms med rökgas innan pannan matas, eftersom bränningsprocessen påverkas särskilt om bränslet är fuktigt. I övrigt är pannprocessen likadan som i våra vanliga leveranser.”

Bränslet transporteras till anläggningens silo med lastbil. Silon har fyra sektioner och bränslet räcker i ett dygn, när anläggningen körs med full effekt.

”Vi anlyserade också möjligheten att ha en transportör direkt från sågverket, men det hade varit en alltför dyr investering. Nu fortsätter vi som förut, och anläggningen ligger nu närmare sågverket”, säger Alpua.

Utöver sågverket kommer anläggningens bränsle från de lokala träflisleverantörerna och skogsvårdsföreningen.

Stadens färgklick får beröm

Den nya anläggningens energieffektivitet är bättre än i den äldre anläggningen och underhållskostnaderna har sjunkit drastiskt. Enligt Alpua är underhållet en stor orsak till varför man i Haapajärvi använder virvelbäddstekniken.

”De totala underhållskostnaderna för den nya anläggningen är 60 procent mindre än för den gamla anläggningen. Vi har i alla tider själva utfört det underhåll som behövs och det kommer vi att göra också i fortsättningen. Under åren kommer vi att lära oss pannan. Virvelbäddspannan kräver inga stora underhållsåtgärder.”

Projektet i Haapajärvi avancerade enligt tidsplanen och utan stora fördröjningar. Allt fanns nästan inom räckhåll, eftersom pannan tillverkades på KPA Unicons fabriker i Lappo och Kiuruvesi, mindre än 200 km från Haapajärvi. Kukkonen är nöjd med slutresultatet.

”Medan projektet pågår måste man se tidsplanen med två mått; den får inte vara för lång men inte heller för kort. Sett till projektets storlek var tidsplanen mycket lämplig. Fabrikernas läge medförde logistiska fördelar för projektet.”

Många stadsbor har öst beröm över den nya anläggningen.  Alpua ska ha ett tack, det var han som ifrågasatte färgvalen för den arkitekt som planerade anläggningen.

”Arkitekten hade ritat en grå anläggning, men jag tyckte att man kunde ta en annan färg. Fasaden blev orange. Vi har fått mycket beröm för färgen, för att anläggningen inte ser ut som en vanlig värmeanläggning.”

Mera information

KPA Unicon
Esa Kukkonen, esa.kukkonen@kpaunicon.com, tel:+358500949678

Haapajärven Lämpö
Janne Alpua, janne.alpua@haapajarvenlampo.fi, tel:+358444456100