Close

För att lösa världens energiproblem behövs en effektiv hjärna, så vi konstruerade en.

PlantSys® är planerad för att fjärrstyra och ge stöd för automatiserade energianläggningar. Vår innovativa programvara garanterar en realtidsvy, säker funktion och stödtjänster 24/7 för att säkerställa en effektiv produktion.

Läs mer (EN)

Till KPA Unicon Store-webbutiken.

Digital insights & control