Close

Vi är KPA Unicon. Vi är övertygade om att ren energiproduktion är vettig för alla.

Vi skapar och genomför rena energilösningar.

Vi uppgraderar befintliga energiproduktionssystem med ren teknik.

Vi samverkar genom att tillhandahålla digitala verktyg som förändrar energiproducenternas arbete.

Vi är ledande i debatten till förmån för ren energi, och vi gör insatser som skapar värde för våra partners.

Ända sedan 1990 har KPA Unicon varit en främjare och förespråkare av ren, förnybar energi.

Deras berättelser är våra berättelser. Se vad vi har uppnått.

Läs de senaste nyheterna och se vart vi är på väg härnäst.

För att det ska vara lätt att kontakta oss

Arbetshälsa, säkerhet, miljö och kvalitet

Verksamheten hos KPA Unicon styrs av tre centrala värderingar: empati, förståelse och passion.