Close

Verksamheten hos KPA Unicon styrs av tre centrala värderingar: empati, förståelse och passion.

Som en del av Partnera affärsgrupp är KPA Unicons personal engagerade i följande etiska principer:

  • Vi följer lagar och förordningar
  • Vi erbjuder en trygg och jämlik arbetsplats
  • Vår affärsstil är rättvis och hållbar
  • Vi hanterar vår egendom och information aktsamt

Verksamheten hos KPA Unicon styrs av tre centrala värderingar: empati, förståelse och passion. Utifrån dessa värderingar har vi byggt upp våra verksamhetsprinciper, vars syfte är att vägleda våra anställda att göra rätt val och representera vårt företag på ett sätt som upprätthåller vårt varumärke. Vårt syfte som företag är att göra gott och samtidigt skapa värde för våra partner och kunder.

> KPA Unicon - Etiska principer [pdf]

Empatia

Förståelse

Passion