Ledning | Kpa Unicon
Close

Styrelse

Den centrala uppgiften för KPA Unicon-koncernens styrelse är att godkänna värderingarna och verksamhetsprinciperna. Styrelsen ser till att företagets verksamhetsprinciper har dokumenterats och etablerats. Genom sin egen verksamhet säkerställer styrelsen att verksamhetsprinciperna motsvarar företagets varumärke och värderingar. Till styrelsens uppgifter hör också att konkretisera visionen, ställa upp centrala mål och godkänna strategin.

Våra ansikten

Pekka Kovanen
Styrelseordförande, industriråd

 • KPA Unicons grundare
 • Huvudägare av Prounicon Oy
 • Verkställande direktör åren 1990–2007
 • Bred erfarenhet inom energiteknikbranschen
 • Har arbetat inom flera internationella företag sedan 1977

Pekka Hietala
Styrelsemedlem

 • Placeringsdirektör Canelco Capital
 • Aktieägare i KPA Unicon Group Oy
 • Erfaren expert inom kapitalplacering
 • Styrelsemedlem i flera finländska företag

Erkki Moisander
Styrelsemedlem

 • Chefdirektör för LokalTapiola sedan 2007
 • Verksam som vd och vice vd för Kera Oyj åren 1987–1997
 • Styrelsemedlem i flera finländska företag
 • Har varit medlem i styrelsen för KPA Unicon Oy i flera år