Close

Ända sedan 1990 har KPA Unicon varit en främjare och förespråkare av ren, förnybar energi.

Vår dröm är att minska världens beroende av fossila bränslen. Vår vision, vårt arbete och vårt samarbete med globala partners är nu på väg att göra förverkliga vår dröm.

Vi vill tygla energin för att göra gott. Vi tror att vi kan lyckas med det genom att stärka och underlätta produktionen av ren energi överallt i världen. Vi möjliggör smarta, ekologiska lösningar för produktion och användning av ren energi. På så sätt hjälper vi också våra samarbetspartner att bli effektivare och bättre ta ansvar för miljön och planetens naturresurser.

Vi vill visa vägen mot framtiden. Det gör vi genom att leda utvecklingen i branschen och erbjuda industrin, den lokala förvaltningen och energiproducenterna lösningar som bidrar till energioberoende. Som ett resultat av detta gör vi produktion av ren energi både lättare att genomföra och ekonomiskt lönsammare. När vi hjälper industrier, regioner och städer att agera självständigare, effektivare och ansvarsfullare i fråga om energi, bidrar vi samtidigt till att stärka den lokala ekonomin och gemenskapen. Det innebär en bättre livskvalitet, hälsa och livsmiljö samt välbefinnande även för kommande generationer.

Vi vet att våra drömmar kan förverkligas när vi fokuserar vår gemensamma energi för en god sak.