Close

Verksamheten hos KPA Unicon styrs av tre centrala värderingar: empati, förståelse och passion.

Utifrån dessa värderingar har vi byggt upp våra verksamhetsprinciper, vars syfte är att vägleda våra anställda att göra rätt val och representera vårt företag på ett sätt som upprätthåller vårt varumärke. Vårt syfte som företag är att göra gott och samtidigt skapa värde för våra partner och kunder.

Empatia

Förståelse

Passion