Close

Vi kan inte förbättra hela planeten på en gång, och därför gör vi det en produktionsanläggning i taget.

Vi hjälper energiproducenter att övergå till hållbarare metoder för energiproduktion. Genom att förnya det gamla värnar vi om miljön och dess invånare genom att minska skadliga utsläpp.

Läs mer (EN)

Till KPA Unicon Store-webbutiken.

Cleantech plant upgrades